Ochrana osobních údajů Fa. Jobagentur Europe e.K

Oceňujeme Vaši návštěvu na našich webových stránkách. Ochraně osobních údajů je naší nejvyšší prioritou. Získáme osobní údaje o vás, když navštívíte naše webové stránky, zaregistrujte se u nás ani jinak dobrovolně poskytnout nám s daty.

Následující prohlášení o ochraně osobních chceme informovat naše návštěvníky o našem zacházení s osobními údaji. Vezměte tedy chvíli, Pozornost tohoto prohlášení číst. Tyto zásady ochrany soukromí mohou být přístupné kdykoli prostřednictvím našich webových stránek. Samozřejmě, že naši uživatelé vytisknout kopii Ochrana osobních údajů.

obsah

1.definice

2.Obecné informace a povinné informace

3.Použití cookies

4.Info služby (Newsletter a informace)

5.Ochrana dat s aplikacemi a zpracování žádosti

6.Sběr dat pro on-line aplikací (Žadatelé Exchange)

7.Přenos souhlas osobních údajů třetím stranám

8.Využití sociálních pluginů
a. Facebook
b. Facebook Pixel
C. xing
d. Youtube
E. WordPress Stats
F. Google Překladač
G. linkedin

9.Shromažďování a uchovávání dat o užívání

10.Skládají se z automatického rozhodnutí

11.informace o Společnost- Řešení sporů / spotřebitel rozhodčí

12.změny

1. definice
Zásady ochrany osobních údajů nám vychází z konceptů, podle evropských směrnic- a zákonodárce při přijímání nařízení o ochraně osobních údajů (DS-ACE) využít. Naše zásady ochrany soukromí je určen jak pro veřejnost, tak pro naše kandidáty, Zákazníci, mezinárodními partnery a obchodním partnerům, aby se snadno číst a rozumět. Aby toto bylo zajištěno, Rádi bychom postoupit vysvětlit terminologii užívanou. Používáme v těchto zásadách ochrany soukromí, mimo jiné, následující podmínky:

a) osobní údaje
Osobní údaje jsou veškeré informace, které lze identifikovat jednu nebo identifikovatelné fyzické osobě (jako „subjekt údajů“) obdržet. jedinec je považován za být identifikována, přímo nebo nepřímo, zejména prostřednictvím přiřazení k identifikátoru, jako je jméno, na identifikační číslo, lokalizační údaje, k online identifikátoru nebo jedné či více specifickým vlastnostem, exprese fyzické, fyziologický, genetický, duševní, ekonomický, kulturní nebo sociální identity této fyzické osoby, mohou být identifikovány.
b) postižený
dotyčná osoba, jakákoli identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány správcem údajů.
C) zpracování
Zpracování každé operace provedena s nebo bez pomoci automatických prostředků nebo každé takové operaci v sériovém zapojení s osobními údaji, jako je shromažďování, zachycovat, organizace, aranžování, skladování, přizpůsobování nebo pozměňování, čtení, dotazování, použití, zveřejňování přenosem, Šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, rovnováha nebo jako odkaz, omezení, delece nebo zničení.
d) zpracování omezení
Omezení zpracování je značení uložených osobních údajů za účelem, omezit jejich budoucí zpracování.
E) profilování
Profilování je jakýkoliv typ automatického zpracování osobních údajů, který spočívá v tom,, že tato osobní data jsou využívána, určité osobní aspekty, které se vztahují k jednotlivci, hodnotit, zejména, Aspekty spojené s výkonem, ekonomická situace, zdraví, osobní preference, zájmy, Spolehlivost, chování, analyzovat a předpovídat umístění nebo přemístění tohoto fyzické osoby.
F) Pseudonymisierung
Pseudonymization je zpracování osobních údajů způsobem,, ke kterému jsou osobní údaje již nemohou být přiřazeny ke konkrétnímu subjektu bez pomoci dodatečných informací, za předpokladu, že tyto dodatečné informace budou uchovávány odděleně a technická a organizační opatření jsou, zajišťování, že osobní údaje nebudou přiřazeny k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.
G) Odpovědný nebo data řadič
Odpovědný nebo data řadič je fyzická nebo právnická osoba, autorita, Zařízení nebo jiné stránky, který sám nebo společně s jinými určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů. Jsou účel a prostředky zpracování předepsaných právem Evropské unie nebo právo členských států, odpovědná osoba nebo určitých kritérií byl jmenován v souladu s právem Unie nebo právem členských států, mohou být poskytnuty.
hod) procesory
Procesory je fyzická nebo právnická osoba,, autorita, Zařízení nebo jiné stránky, osobní údaje zpracovávány jménem odpovědné osoby.
já) přijímač
Příjemce je fyzická nebo právnická osoba,, autorita, Zařízení nebo jiné stránky, osobní údaje jsou popsány, bez ohledu, zda je či není třetí strana. úřady, že může získat osobní údaje v rámci zvláštního šetření, však v souladu s právem Unie nebo právo členských států, ale ne jako přijímač.
j) třetina
Třetí je fyzická nebo právnická osoba, autorita, Orgán nebo subjekt jiný než subjekt údajů, osoba odpovědná, zpracovatel a osoby, povoleno pod přímým dohledem správce nebo zpracovatele, zpracovávat osobní údaje.
k) souhlas
Souhlas je jakýkoli dobrovolný pro konkrétní případ a jednoznačně vydané subjektu údajů informován způsobem vyjádření vůle v podobě prohlášení nebo jiný rozlišitelný afirmativní akce, je pochopit osoba s, že souhlasí se zpracováním osobních údajů týkajících se

2. Obecné informace a povinné informace

Uživatelé mohou používat služby, Takže naše webové stránky, z akčního štábu, Job agentury Europa a akční Personal GmbH & Co. navštěvovat princip KG, aniž by bylo nutné poskytnout osobní údaje. V tomto ohledu, zájemce nebo zaměstnavatel osobní údaje - v průběhu registrace nebo zápisu - přenášet, toto je děláno dobrovolně. Jednáme veškerá data lidí související, korespondence, jež uživatelům nás, důvěrně. Uživatelská data budou použity výhradně v rámci platných předpisů na ochranu osobních údajů a zpracovávat základní. Samozřejmě respektujeme zákonné požadavky právních předpisů na ochranu osobních údajů, Jak nařízení o ochraně osobních údajů v EU, Zákon o ochraně osobních údajů Federální (BDSG), Zákon o Telemedia (TMG) a další předpisy o ochraně údajů. Předmětem ochrany údajů osobní údaje. To je podle § 3 Abs. 1 BDSG do detailů osobních a věcných okolnostech identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

Podotýkáme, že přenos dat přes internet (z.B. Při komunikaci prostřednictvím e-mailu) bezpečnostní mezery. Kompletní ochrana dat proti přístupu třetích stran není možná.

a. Odpovědný ve smyslu spolkového zákona o ochraně osobních údajů

Pro dotazy týkající se shromažďování, Zpracování nebo použití osobních údajů, zpřístupnění, oprava, Zablokování nebo vymazání dat a odvolání souhlasu, kontaktujte naše manažery z práce agentury Europa e. K datenschutz@jobagentur-europa.eu

b. Právo odvolat se k příslušnému orgánu dozoru
Na webových stránkách návštěvník je doporučeno, že v případě porušení ochrany osobních údajů si zaslouží právo se odvolat k příslušnému orgánu dozoru. Dozorový orgán v otázkách ochrany osobních údajů jsou data inspektor ochrany země státu, kde je naše společnost se sídlem. Seznam inspektorů ochrany údajů a jejich kontaktní údaje lze nalézt v následujícím odkazu: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

C. Právo na přenositelnost údajů
Máte správné údaje, automaticky na základě vašeho souhlasu nebo při plnění kontraktu samotného procesu nebo do jiného zodpovědný za významný, nechat doručit strojově čitelném formátu. Pokud budete potřebovat přímý přenos dat do jiného poplatku, to se provádí pouze, pokud je to technicky proveditelné.

d. Rozpor propagační e-maily
Použití Rozbalit otisku povinnost pro zasílání nevyžádaných reklam a informačních materiálů se zamítají. Provozovatelé webů výslovně právní kroky v případě nevyžádaných reklamních informací, jako je spam e-maily, před.

E. Oznámení o dodavateli třetích stran
autorizovaný jsme třetí strany, plnit určité úkoly pro nás a podle našich instrukcí, lze použít jako datové procesory mají přístup k osobním údajům. Jako příklady lze uvést IT služby, úkoly v oblasti hostingu, pro správu databází, Správa webové stránky, Služby pro údržbu, trvat webové analýzy, jakož i vyřizování příchozích požadavků a analýzy dat. Požadujeme třetí strany, poskytující tyto služby za nás, že se provádění bezpečnostních opatření a bavit, k zajištění důvěrnosti a bezpečnosti svěřené nám údaje, které jste a že jste shromažďovat osobní údaje pouze v souladu s našimi pokyny a jak je smluvně, proces a použití. Viz potiskem „Koncept / Provádění“

3. sušenky

a. Byl sind „Cookies“?
„Cookies“ jsou malé textové soubory, které jsou uloženy ve vašem prohlížeči na pevném disku počítače.

b. Jak užíváme „cookies“?
Používáme cookies, Naše online nástroje, které umožňují, s webového prohlížeče- interakci software v počítači nebo mobilním zařízení. Tato naše služby a zkušenosti uživatelů se zlepší. – Používáme cookies, ukládat informace o relaci mezi prohlížečem a našimi on-line nástroje. Naše online nástroje mohou opět získat tyto soubory cookie v době re-navštívit naše webové stránky. – Používáme cookies, sledovat navigaci a používání webových stránek.

C. Možná budete muset „Cookies” deaktivace
Ty by mohly být schopni přijmout nebo odmítnout cookie. Většina webových prohlížečů automaticky akceptuje cookies, ale většinou je možné změnit nastavení prohlížeče tak, aby, všechny cookies budou odmítnuty, pokud si to přejí. Případně můžete nastavit svůj prohlížeč tak, aby, upozornit vás pokaždé, když je cookie odesílána a že jednotlivě přijmout nebo odmítnout cookie. Pokud se rozhodnete, cookies odmítal, Upozorňujeme, že ten či vliv na používání webových stránek. může nepříznivě ovlivnit váš uživatelský zážitek, nebo můžete dokonce znemožnit, používat webové stránky.

d. Ostatní „Cookies“ třetích stran
Tato webová stránka může obsahovat obsah třetích stran, ví od. B. karetní, který zobrazuje umístění sousedních větví, poskytuje mapování služeb třetí strany. Můžeme také nabídnout možnost, se dostat do kontaktu s námi a informací s ostatními prostřednictvím sociálních sítí, jako je LinkedIn, vyměnit Facebooku nebo Twitteru. Tyto další obsah třetích stran, za předpokladu, ke svému prospěchu, mohou obsahovat soubory cookie podle těchto třetích stran. Proto doporučujeme, zkontrolovat webové stránky těchto třetích stran a jejich zásady ochrany osobních údajů, Další informace o svých cookies a učit se, jak je řídit. Tato stránka obsahuje odkazy na webové stránky třetích stran, jejich metody pro sběr dat se mohou lišit od našeho. Měli byste zkontrolovat zásady ochrany osobních údajů třetí osobě, Než jim poskytnout osobní údaje nebo použít jejich webové stránky: Nemáme žádnou kontrolu nad těmito třetími stranami a jejich použití cookies.

E. Analytické nástroje a nástroje třetích stran
Když navštívíte naše webové stránky, vaše chování surfování může být statisticky vyhodnoceny. To se děje zejména s cookies a tzv analytických programů. Analýza vaší surfování chování je anonymní obvykle; chování surfování nelze dohledat na vás. Můžete namítat proti této analýze nebo předešel zákazu používání určitých nástrojů. Podrobné informace naleznete v následující zásady ochrany soukromí.

F. Cookies obsahují mé osobní údaje?
Některé soubory cookie třetích stran může obsahovat vaše osobní údaje, Nicméně, nemáme přístup k těmto údajům. G. Jak dlouho cookies jsou uloženy? Cookie je uložen na vašem zařízení po dobu delší než dva roky a spojené s IP adresou. Tímto způsobem můžeme chápat, Pokud se vrátíte na webové stránky a využívat různé další funkce či analyzovat. Nicméně, můžete vypnout dříve, než časovač vyprší cookie.

hod. Server-Log-Files
Provozovatelem stránek automaticky sbírá a ukládá informace v takzvaných log souborů serveru. jsou to: • typ prohlížeče a verze • Operační systém používá • jméno Referrer URL • hostitelského přístupu k počítačové • Čas požadavku server • IP adresa Kombinace těchto dat s jinými datovými zdroji se neprovádí. Vyhrazujeme, kontrolovat tyto údaje dodatečně, Pokud se dozvíme o konkrétních údajů o nelegálním užívání. Sběr těchto údajů je založen na umění. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Provozovatel webové stránky má oprávněný zájem na technicky bezchybné a optimální zobrazení na jeho webových stránkách - odvolat do souborů protokolu serveru musí být zaznamenán.

4. Newsletter – Údaje
Chcete-li dostávat newsletter nabízené na webových stránkách, Potřebujeme vaši e-mailovou adresu a informace, což nám umožní ověřit,, že jste majitelem e-mailovou adresu a souhlasí s tím, aby dostávat newsletter. Další údaje nejsou shromažďovány. Tyto informace používáme pouze k odesílání požadované informace a předat jej třetí osobě.

Zpracování zadaných údajů v registračním formuláři newsletter je založen výhradně na dohodě (Umění. 6 Abs. 1 lit. DSGVO). Souhlas s uchováváním dat, e-mailovou adresu a jejich použití pro zasílání newsletteru může být kdykoli odvolán, například prostřednictvím „odhlásit“ link v newsletteru. Legalita dříve oznámených zpracování údajů zůstávají nedotčeny zrušení. Uložený vámi za účelem odkazu zpravodaje v naší data jsou uložena u nás až do svého vyřazení z newsletteru a odstraněny po zrušení odběru novinek. Údaje, byly uloženy k jiným účelům u nás (z.B. E-mailové adresy pro členy) zůstávají nedotčeny.

5. Ochrana dat s aplikacemi a zpracování žádosti

Regulátor údaje shromažďuje a zpracovává osobní údaje žadatele za účelem zpracování v procesu aplikace. To může být zpracována v elektronické podobě. To je zejména případ, Pokud žadatel vhodných aplikačních dokumentů elektronickou cestou, například e-mailem nebo prostřednictvím palubního webového formuláře na stránkách, předány správcům. Uzavře správce údajů pracovní smlouvy s kandidátem, přenášená data jsou uložena pro účely vypořádání poměru zaměstnanosti v souladu se zákonnými předpisy. Je uzavřen správce údajů žádnou pracovní smlouvu s kandidátem, takže aplikační dokumenty jsou automaticky smazány dvanácti měsíců od oznámení rozhodnutí o zrušení, za předpokladu, že delece, z nichž žádné jiné oprávněné zájmy správce údajů. Ostatní oprávněný zájem je v tomto smyslu, například důkazní břemeno ve způsobu podle generálního rovném zacházení (AGG).

6. Sběr dat pro on-line aplikací (Žadatelé Exchange)

a. Obecně
naše platforma (Žadatelé Exchange) Vám nabízí možnost, vaše data (z.B. jejich přihlášky, atd.) ukládat do naší mezinárodní žadatelé burze. Tato data jsou anonymní publikována v našem žadatelé burze, kde mohou být zobrazeny potenciálními společnostmi. Firmy mohou uzavřít z toho pouze o kvalifikaci, a ne proti vaší osobě. Klademe velký důraz na ochranu osobních údajů, které jste poskytli. zajišťujeme, že průzkum, zpracování a používání osobních informací shromážděných od vás v souladu s platnými právními předpisy a všechny ostatní zákony. Tyto údaje budou přísně důvěrné. Tato část doplňuje obecné zásady ochrany osobních údajů, totéž i pro on-line aplikace.

b. Rozsah a účel shromažďování údajů
Jako součást aplikace, budeme zejména úplného ago- Jméno a příjmení, Pracovní pozice, Dotaz adresa a e-mailová adresa. Kromě toho je zde další informace (z.B. Telefonní číslo a pracovní reference), nebo vstup kandidát v podobě. lze nahrát. Tvoříme z údajů poskytnutých vás životopisů, které poskytujeme našim zákazníkům k dispozici anomysiert, kteří chtějí využívat naše pomoc své personální potřeby. Ušetřete Za tímto účelem, a zpracujeme vaše osobní a citlivé informace. Kromě toho potřebujeme pro úspěšnou mediačních pracovníků veškeré informace, které jsou obvykle umístěny v životopis.
V detailu, mimo jiné. Následující data je dotázána:
• Název • Název • křestní jméno • Poslední jméno • datum narození • Místo narození • země původu • Stav • Street • PSČ • Město • telefon • Mobilní • Email • Skype adresu • Pracuji s těmito personální agentura • pracovních kategorií • Vzdělávání • škola • odborného vzdělávání • zaměstnanost • výcvik nebo doba studia, • dovednosti v oblasti IT • Osobní vlastnosti a výhody • rodném jazyce • Německé jazykové znalosti • Znalost anglického jazyka • Ostatní jazyky • Zaměstnanost • Hledání zaměstnání v • Řidičský začít licenci • automobilová služba k dispozici • Kryt • Zaměstnanost • Spustit školení z • trvání pracovního poměru, • Co byste chtěli, aby nám řekli • Ochrana osobních údajů • Dokumenty nahrávání • obrázek nahrál, • Komunikace, Jak jste se o nás dozvěděli (pro marketingové účely) • V případě, že práce, kterou potřebujeme, navíc další údaje, pro stanovení a provádění pracovní poměr (mzdy) jsou požadovány.

Používáme elektronický systém pro kandidáta, a Job Accounting, který umožňuje nám, Jste záměrně příslušné odborné pracovní místa nabízejí. Tyto osobní údaje jsou používány výhradně pro zpracování a realizaci svého aktuálního procesu žádosti.

7. Přenos souhlas osobních údajů třetím stranám
Využití našich nabídek a služeb u nás, požaduje zveřejnění údajů třetím stranám. Při odesílání jejich osobních údajů (z.B. Aplikační dokumenty) písemně, electronic nebo prostřednictvím on-line vstup, souhlasíte s třetími stranami v přenosu dat jejich osobních údajů.

a. Právní základ pro shromažďování a šíření údajů

Shromažďování a zveřejňování vašich údajů žadatele se zakládá pouze na vaší automatického souhlasu (Umění. 6 Abs. 1 lit. DSGVO). Můžete odvolat pro budoucí souhlas kdykoli. Na neformální oznámení prostřednictvím e-mailu nás dosáhne. Zákonnost až do zrušení vyrobena záznamová operace zůstávají nedotčeny zrušení.

b. Doba uchovávání údajů

Pokud si dělat potenciální klienty bez zaměstnání, Odmítnete nabídku práce nebo zrušit svou přihlášku, Vyhrazujeme si právo, Informace, které poskytnete 12 Měsíců od ukončení procesu aplikace (odmítnutí / Odnětí Aplikace) udržovat nás. Data se poté odstraněn. pokud je to nutné. Zbývající fyzikální aplikace bude zničena. Skladování se používá zejména pro účely detekce (z.B. po AGG). Pokud není vidět, že údaje po 12 bude zapotřebí měsíců (z.B. vzhledem k hrozící nebo probíhající řízení), najde mazání probíhat pouze, v případě, že data jsou redundantní. Další povinnosti zákonných retenčních zůstávají nedotčeny.

máme na dobu uchovávání údajů o žadateli při potenciálním zaměstnavatelům žádný vliv. V tomto ohledu, měli byste se obrátit v případě potřeby s potenciálním zaměstnavatelem.

8. Využití sociálních pluginů

a. Facebook
Na našich stránkách, zásuvných modulů pro sociální síti Facebook, 1601 Jižní Kalifornie Avenue, Palo Alto, CA 94304, US integrované. The Facebook plugin, budete souhlasit s logem Facebooku nebo “Like-Button” (“Like ") na naší straně. Přehled plugin Facebooku na https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Pokud navštívíte naše stránky, je přímé spojení mezi prohlížečem a serverem Facebook pomocí plugin. Facebook získává tyto informace, že máte s vaší IP adresou navštívili naše stránky. Pokud kliknete na Facebook tlačítko „Like“, když jste přihlášeni ke svému účtu na Facebooku, Můžete použít obsah našich stránkách odkaz na svůj profil na Facebooku. To umožňuje Facebook přiřadit svou návštěvu na našich stránkách k uživatelskému účtu. Podotýkáme, že my jako poskytovatelé míst bez znalosti obsahu přenášených dat a používat je přes Facebook. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů na Facebooku https://de-de.facebook.com/policy.php. Pokud si nepřejete, že Facebook je možné přiřadit k návštěvě naše stránky do svého uživatelského účtu na Facebooku, odhlaste se z vašeho uživatelského účtu na Facebooku.

b. Facebook Pixel
Naše webové stránky používá pro konverzi měření návštěvník akční pixelů Facebook, Facebook Inc. 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Spojené státy americké ("Facebook"). Takže chování návštěvníků mohou být sledovány, poté, co byly předány kliknutím na Facebooku reklamu na internetových stránkách poskytovatele. Účinnost Facebook reklamy pro statistické výzkumné účely a na trhu jsou hodnoceny i budoucí reklamní kampaně lze optimalizovat. Shromážděné údaje jsou anonymní pro nás jako provozovatele této webové stránky, nemůžeme vyvozovat nějaké závěry o identitě uživatelů. Nicméně data uložená pomocí Facebook a zpracovány, takže připojení k příslušnému profilu uživatele je možné i Facebook údajů pro reklamní účely, v závislosti na Facebook- Use Policy údaje (https://www.facebook.com/about/privacy/) lze použít. To umožňuje Facebook umožní přepínání reklam na stránkách Facebooku a mimo Facebook. Toto použití údajů, nemůže být ovlivněna nás jako provozovatele stránek. V zásadách ochrany osobních údajů Facebook pro více tipů na ochranu vašeho soukromí https://www.facebook.com/about/privacy/. Můžete také použít funkci remarketing „Vlastní Publikum“ v rámci https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen deaktivace. musí být přihlášeni ke službě Facebook. Pokud nemůžete mít Facebook účet zakázat reklamy na využití založených na Facebooku a na webových stránkách Evropské Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/. Můžete zabránit odhalení návštěvníky akce pixelů Facebook, kliknutím na následující odkaz. Tam je opt-out cookie set, která zabraňuje budoucí sběr vašich informací při návštěvě této webové stránky.

C. xing
Správce údajů má integrované na této webové stránce prvků Xing. Xing je Internet-based social network, který umožňuje Konnektierung uživatelů se stávajícími obchodními partnery, jakož i navázat nové obchodní kontakty. Jednotliví uživatelé si mohou vytvořit osobní profil na Xing. Společnosti mohou například vytvořit firemní profily nebo poštovní úlohy na Xing. Provozní společnost Xing je XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Německo. Při každém volání jednu ze stránek tohoto webu, které je ovládáno řídicí a na které je Xing komponent (Xing-Plug-In) byla integrována, internetový prohlížeč automaticky zahájeno na informačních technologií systému dotyčného příslušným komponenty Xing osobu, stáhnout reprezentaci odpovídajících součástí Xing Xing. Další informace o Xing plug-inů v rámci https://dev.xing.com/plugins jsou vyvolány. Jako součást tohoto výrobního procesu Xing je informován o, co betonový podstavec navštíví naše webové stránky, které dotyčné osoby. Je-li člověk přihlášený zároveň v Xing, uznává Xing mezi sebou volat na našich webových stránkách dotyčnou osobou a po celou dobu trvání každého pobytu na našich webových stránkách, jaké konkrétní dno našich stránkách postiženého návštěvy. Tyto informace jsou shromažďovány složkou Xing Xing a přiřadí příslušným Xing účet dotyčné osoby. dotyčná osoba provozuje integrovaná na našich webových stránkách Xing tlačítky, Například tlačítko „share“, Xing přiřadí tuto informaci k osobním Xing účet dotyčné osoby a ukládá toto osobních údajů. Xing xing dostane na komponentu vždy informace,, že osoba, navštívil naše webové stránky, Pokud je přihlášen v době hovoru osoba jsou k dispozici on-line ve stejnou dobu v Xing; K tomu dochází bez ohledu na to, z nichž, zda osoba klikne na složku Xing, či nikoli. Pokud takový přenos těchto informací do Xing z dotyčné osoby nechtějí, to může zabránit přenosu vyznačuje, že se odhlásí před návštěvou našich webových stránek ze svého účtu Xing. Zásady ochrany osobních údajů zveřejněny Xing, https://www.xing.com/privacy jsou k dispozici, poskytnout informace o průzkumu, Zpracování a nakládání s osobními údaji podle Xing. Kromě toho má za Xing https://www.xing.com/app/share?op = data_protection Privacy Policy zveřejněny pro Share Button XING.

d. Youtube
Správce údajů má integrované na této webové stránce komponent YouTube. YouTube je video pro sdílení Web, to video vydavatelé volná sada videoklipů a dalších uživatelů, kteří také zdarma Prohlíží, Revidovat a komentovat to umožňuje. YouTube umožňuje zveřejňování všech druhů videa, což je důvod, proč oba kompletní filmu- a televizní pořady, ale také hudební videa, Přívěs nebo připravit sami uživatelé přenos videosignálu přes síť internetového portálu jsou k dispozici.

Provozovatel serveru YouTube je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Spojené státy americké. Die YouTube, LLC je dceřinou společností Google Inc., 1600 amfiteátr Pkwy, horský výhled, CA 94043-1351, Spojené státy americké.

Při každém volání jednu ze stránek tohoto webu, který je ovládán regulátorem a na které je součást YouTube (YouTube Video) byla integrována, internetový prohlížeč automaticky zahájeno na informačních technologií systému dotčeného dané složky YouTube osobu, stáhnout prezentaci těch YouTube součást YouTube. Pro více informací o YouTube mohou v rámci https://www.youtube.com/yt/about/de/ jsou vyvolány. Jako součást tohoto výrobního procesu YouTube a Google získat znalosti, co betonový podstavec navštíví naše webové stránky, které dotyčné osoby.

Je-li člověk přihlášený zároveň na YouTube, YouTube rozpozná voláním dno, obsahující video YouTube, jaké konkrétní dno našich stránkách postiženého návštěvy. Tyto informace jsou shromažďovány prostřednictvím YouTube a Google, a přiřadí k příslušnému účtu YouTube dotyčné osoby.

YouTube a Google dostat skrz součást YouTube vždy informací jako, že osoba, navštívil naše webové stránky, Pokud je přihlášen v době hovoru osoba jsou k dispozici on-line ve stejnou dobu na YouTube; K tomu dochází bez ohledu na to, z nichž, zda osoba klikne na video na YouTube, nebo ne. Pokud takový přenos těchto informací na server YouTube a Google subjektu údajů nechce, to může zabránit přenosu vyznačuje, že se odhlásí před návštěvou našich webových stránek ze svého účtu YouTube.

Zásady ochrany osobních údajů zveřejněny na YouTube, Spodní https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ jsou k dispozici, poskytnout informace o průzkumu, Zpracování a nakládání s osobními údaji na YouTube a Google.

E. WordPress Stats
Tato webová stránka používá nástroj WordPress Stats vyhodnotit statisticky žádostí o návštěvnících. Poskytovatel je automatické Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110-4929, USA Wordpress Stats používá cookies, které jsou uloženy na vašem počítači a umožňují analýzu používání webové stránky. Generované pomocí cookie o užívání našich webových stránek je uložena na serverech ve Spojených státech amerických. Vaše IP adresa se skládá anonymní po zpracování a před uskladněním. „WordPress Stats“ cookies zůstávají na vašem zařízení, dokud neodstraníte. Skladování „WordPress Stats“ cookies proveden na základě článku. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Provozovatel webové stránky má oprávněný zájem na anonymní analýzy chování uživatele, optimalizovat i svou internetovou stránku a reklamy. Můžete nastavit svůj prohlížeč tak, aby, že jste informováni o používání cookies a povolit soubory cookie pouze v jednotlivých případech, umožnit přijetí cookies pro určité funkce nebo vyloučení obecné a automatické odstranění cookies při zavření prohlížeče. Když zakázání cookies, funkčnost našich webových stránek může být omezeno. Můžete namítat k datům pro budoucnost sběru a využití, nastavením kliknutím na tento odkaz opt-out cookie ve vašem prohlížeči: https://www.quantcast.com/opt-out/ Máte-li odstranit soubory cookie v počítači, Je třeba nastavit opt-out cookie znovu.

F. Google Překladač
nutz Tato webová stránka používá Google Přeložit do jednotlivých stránkách tohoto webu v různých světových jazycích stroji k překladu. Pro více informací o ochraně osobních údajů ze strany Google Translate mezi prosím: https://policies.google.com/privacy?hl=de

G. LinkedIn

Regulátor data integrována na tomto webu složek LinkedIn Corporation. LinkedIn je Internet-based social network, který umožňuje Konnektierung uživatelů se stávajícími obchodními partnery, jakož i navázat nové obchodní kontakty. o 400 Miliónů registrovaných lidí používá LinkedIn ve více než 200 Země. Tak LinkedIn je v současné době největší platforma pro obchodní kontakty a jedna z nejnavštěvovanějších internetových stránek na světě.

Provozovatel LinkedIn je LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, Spojené státy americké. Pro otázky ochrany osobních údajů mimo Spojené státy LinkedIn Irsko, Problémy Zásady ochrany osobních údajů, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko, odpovědný.

V každém dotazování našich webových stránkách, s LinkedIn komponent (LinkedIn-Plug-In) je vybavena, způsobí, že tuto komponentu, že prohlížeč využívány osobou stáhne odpovídající zastoupení složky službou LinkedIn. Pro více informací o LinkedIn plug-inů v rámci https://developer.linkedin.com/plugins jsou vyvolány. Jako součást tohoto výrobního procesu LinkedIn dozví o, co betonový podstavec navštíví naše webové stránky, které dotyčné osoby.

Je-li osoba přihlášen na stejném LinkedIn, uznává LinkedIn s každým volejte naše webové stránky, které dotyčné osoby a po celou dobu trvání každého pobytu na našich webových stránkách, jaké konkrétní dno našich stránkách postiženého návštěvy. Tyto informace jsou shromažďovány prostřednictvím LinkedIn složky a přidělí příslušné LinkedIn účet dotyčné osoby. dotyčná osoba provozuje integrovaný na našich webových stránkách tlačítko LinkedIn, LinkedIn přiřadí tuto informaci k osobním LinkedIn účet dotyčné osoby a ukládá toto osobních údajů.

LinkedIn dostane na LinkedIn složky vždy informaci, že osoba, navštívil naše webové stránky, Pokud je přihlášen v době hovoru osoba jsou k dispozici on-line ve stejnou LinkedIn; K tomu dochází bez ohledu na to, z nichž, zda osoba klikne součást LinkedIn, či nikoli. Pokud takové sdělení těchto informací LinkedIn z dotyčné osoby nechtějí, to může zabránit přenosu vyznačuje, se odhlásí před voláním našich webových stránek ze svého účtu LinkedIn.

LinkedIn nabízí v rámci https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls možnost, E-mailové zprávy, odhlásit SMS zpráv a cílené reklamy, a spravovat nastavení reklam. LinkedIn také používá partnera jako Quantcast, Google Analytics, BlueKai, Dvojklik, Nielsen, Comscore, Eloqua a Lotame, které lze nastavit soubory cookie. Tyto soubory cookie mohou v rámci https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy být odmítnuty. Platné předpisy o ochraně údajů podle LinkedIn jsou https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy Vyjímatelný. Cookie Policy LinkedIn je https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy k dispozici. Účel a rozsah sběru dat a další zpracování a využívání údajů ze strany poskytovatelů, jakož i svých práv a způsobů, jak chránit vaše soukromí, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů poskytovateli:

Google Zásady ochrany osobních údajů: https://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html Google Privacy Policy Překladač: https://policies.google.com/privacy?hl=de Ochrana osobních údajů na Facebooku: https://www.facebook.com/policy.php Zásady ochrany osobních údajů WordPress: https://automattic.com/privacy Zásady ochrany osobních údajů Xing.: https://www.xing.com/privacy Zásady ochrany osobních údajů YouTube: https://www.youtube.com/t/terms Privacy Policy of Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv

9. Shromažďování a uchovávání dat o užívání

stoupnout na optimalizaci našich webových stránek a ukládání dat takových. B. Datum a čas požadavku na stránku, boční, ze kterých jste přístup na naše stránky, a podobný. To se provádí anonymně, k osobní identifikaci uživatele, aniž by strany. Pokud je to žádoucí, uživatelské profily jsou vytvořeny pomocí pseudonym. I v tomto případě neexistuje žádná souvislost mezi postavením za pseudonymem fyzických osob shromážděných údajů o používání. Shromažďování a uchovávání dat o užívání, můžeme také použít soubory cookie. Tyto údaje jsou shromažďovány pro statistické účely, na našich webových stránkách pro další optimalizaci a aby naše Internet nabízí ještě atraktivnější. Shromažďování a uchovávání probíhá anonymně, nebo pseudo-anonymní podobě a není indikací pro vás jako fyzická osoba. V případě, že uživatel nepřeje, bude hodnocena na základě návštěv na našich webových stránkách nebo ve využívání uživatelského účtu dat, může odhlásit z uživatelských dat.

10. Skládají se z automatizovaného rozhodování
Jako odpovědná společnost děláme bez automatického rozhodnutí nebo profilování.

11. informace o Společnost- Řešení sporů / spotřebitel rozhodčí
Platforma EU pro mimosoudní řešení sporů on-line: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Tato platforma slouží jako kontaktní místo pro out-of-soud urovnávání sporů vyplývajících z nákupu online- nebo smlouvy o poskytování služeb, do kterého spotřebitel je zapojen. Poskytovatel není ani ochoten ani odhodlána řízení několika spotřebitele při řešení sporů v rámci VSBG účastní.

12.Fonty externí služby

Naše webové stránky používá písma externí služby. Snažíme se jim uložit lokálně na svých vlastních serverech našeho nejlepšího vědomí a svědomí,
Musíme však také zugreigen na jiné webové stránky využít tyto spisy. Pokud jste nesouhlasíte, že tento přesunout data se mohou vztahovat i na servery třetích stran,
žádáme vás opustit tento web. Prosím, kontaktujte nás pro informace o žádosti, jaké servery míjíme! Zašlete nám e-mail: datenschutz@jobagentur-europa.eu

13. změny
Ochrana osobních údajů a manipulace zásady ochrany osobních údajů se mohou průběžně měnit. Je proto vhodné a nezbytné, získat informace o probíhajícím změnám v zákoně a praxe nás. Vyhrazujeme si právo, přizpůsobit tyto zásady ochrany soukromí kdykoliv v souladu s. Proto žádáme, znovu vstoupit a vidět Tyto zásady ochrany soukromí při každé návštěvě webové stránky, ať už se to změnilo v mezidobí. Tento stav je indikován ve stanoveném datu ukončení snadnou.

Vydržet: březen 2019