Stajalište za prijam u Bavarsku na njegu- a domovi za invalide postaju 25. više 2020 dovršen.
Prestanak prijema u njezi koji postoji već nekoliko tjedana- a kuće za invalide u Bavarskoj rade 25. više 2020 van. Svaki je objekt dužan osigurati odgovarajuće pojedinačne koncepte zaštite, taj zaraz za stanovnike, Izbjegava se osoblje i novi ljudi kojima je potrebna skrb.
Tko financira potrebni trud, još nije regulirano.