Прием запре во Баварија за нега- а стануваат домови за лицата со посебни потреби 25. повеќе 2020 завршено.
Прием запирање на медицинска сестра што постои веќе неколку недели- и се водат домови за инвалидите во Баварија 25. повеќе 2020 надвор. Секој објект е должен да обезбеди соодветни концепти за индивидуална заштита, таа зараза за жителите, Се избегнуваат вработените и новите луѓе кои имаат потреба од грижа.
Кој го финансира потребниот напор, сè уште не е регулирано.