Тековни проекти во ИТ секторот

News.

Компјутерски научници во областа на:
Хардвер и софтвер
проектот: 16/01 Албанија

Projekttitel :
Компјутерски научници во областа на хардвер и софтвер
Projektnummer: 16/01
содржината и целите на проектот: Кандидатите од Албанија,
сите имаат диплома по компјутерски науки со крај
и работно искуство.
Германски и англиски јазик во зборување
и напишан од Б2
Projektstart: 1. Октомври 2019
Краен рок:
Апликација за виза на Сина карта
во Германската амбасада во Тирана.
Проценето почетокот на работниот однос:
по договор
учесниците во проектот: партнери на Албанија & Jobagentur Европа
Проценето хендикеп / одложувања / Ризици:
дозвола за работа (сини картони)
од страна на Германската амбасада во Тирана.
Број на стои на располагање кандидати:
15 – 20 кандидати
Професионални квалификации на кандидатите:
Диплома по компјутерски науки во Албанија
За сместување на кандидати:
Поддршка од страна на работодавачот во
Пребарај за сместување
проект:
Г-дин Рудолф Sagner