Тековни проекти во општествените- & здравствена заштита

Gruppe Ärzte in der Ausbildung im Team auf einem Krankenhaus Flur

Krankenpflegehelfer / со препознавање
проектот: 10/30 Косово

Projekttitel :
Krankenpflegehelfer / со германскиот признавање
Projektnummer: 10/03
содржината и целите на проектот:
Кандидатите од Косово,
имаат сите докажани случаи на проучување на медицински сестри
и може по успешното признавање-
поминува како асистент сестра / во во Германија
работа.
Сите се за вработување почеток германски јазик-
да се зборува и пишува на Б1.
Projektstart:
1. Октомври 2019
Краен рок:
Германски јазик обука Б1.
помеѓу состаноци:
Аплицирање за процедурите за признавање како старечки-
помошник / во декември 2019
Проценето почетокот на работниот однос:
јуни 2020
учесниците во проектот:
партнер на Косово & Jobagentur Европа
Проценето хендикеп / одложувања / Ризици:
Обработка на признавање како километри на час од страна на
надлежен орган признавање, доделување на
дозвола за работа од страна на германската амбасада
во Приштина.
Број на стои на располагање кандидати:
12 – 15 кандидати
Професионални квалификации на кандидатите:
Студија на медицински сестри во Косово
За сместување на кандидати:
Е обезбедена од страна на потенцијалниот работодавач за достапни
проект:
Г-дин Рудолф Sagner

Medical examination

Слушателите за здравјето-
и
нега
проектот: 20/01 Мадагаскар

Projekttitel :
приправник здравство- и медицински сестри / во
Projektnummer: 20/01
содржината и целите на проектот:
Кандидатите од Мадагаскар,
делумно имаат конфигурација во медицински сестри.
Сите се за почетокот на обуката на германски јазик-
Се зборува и пишува од Б2 со Sprachzer-
tified haben.
Projektstart:
1. Октомври 2019
Краен рок
: Германски јазик обука Б2.
помеѓу состаноци:
Проценето почетокот на обуката: Август / септември. 2020

учесниците во проектот: партнер на Мадагаскар & Jobagentur Европа
Проценето хендикеп / одложувања / Ризици:
дозвола за работа од страна на германската амбасада
во Мадагаскар.
Број на стои на располагање кандидати:
3 – 5 приправник
Професионални квалификации на кандидатите:
Делумно обука во старечки
За сместување на кандидати:
Е обезбедена од страна на потенцијалниот работодавач за достапни
проект:
Г-дин Рудолф Sagner

здравје- и медицински сестри / внатре
со
Германски признавање
проектот: 15/10 Филипините

Projekttitel :
нега професионалци со германски признавање
Projektnummer: 15/10
содржината и целите на проектот:
Кандидатите од Филипините,
имаат сите докажани случаи на проучување на медицински сестри
и може по успешното признавање-
поминува како старечки професионалци во Германија
работа.
Сите се за вработување почеток германски јазик-
да се зборува и пишува на Б2.
Projektstart:
1. Октомври 2019
Краен рок:
Германски јазик обука Б2.
помеѓу состаноци:
Аплицирање за процедурите за признавање како старечки-
свитка сила во декември 2019
Проценето почетокот на работниот однос:
јуни 2020
учесниците во проектот:
партнер Филипините & Jobagentur Европа
Проценето хендикеп / одложувања / Ризици:
Обработка на признавање како KS / КП страна
надлежен орган признавање, доделување на
дозвола за работа од страна на германската амбасада
во Манила.
Број на стои на располагање кандидати:
12 – 15 кандидати
Професионални квалификации на кандидатите:
Студија на медицински сестри во Филипини
За сместување на кандидати:
Е обезбедена од страна на потенцијалниот работодавач за достапни
проект:
Г-дин Рудолф Sagner

Attractive female doctor in front of medical group.

здравје- и медицински сестри / со
Германски признавање и германски
Познавање на јазикот на Б1

проектот: 15/12 Филипините

Projekttitel :
нега професионалци со германски признавање
и германски јазик на Б1
Projektnummer: 15/11
содржината и целите на проектот:
Кандидатите од Филипините,
имаат сите докажани случаи на проучување на медицински сестри
и може по успешното признавање-
поминува како старечки професионалци во Германија
работа.
Сите се за вработување почеток германски јазик-
да се зборува и пишува на Б1.
Projektstart:
1. Јануари 2019
Краен рок:
Германски јазик обука Б1.
помеѓу состаноци:
Аплицирање за процедурите за признавање како старечки-
свитка сила во декември 2019
Проценето почетокот на работниот однос:
јуни 2020
учесниците во проектот:
партнер Филипините & Jobagentur Европа
Проценето хендикеп / одложувања / Ризици:
Обработка на признавање како KS / КП страна
надлежен орган признавање, доделување на
дозвола за работа од страна на германската амбасада
во Манила.
Број на стои на располагање кандидати:
12 – 15 кандидати
Професионални квалификации на кандидатите:
Студија на медицински сестри во Филипини
За сместување на кандидати:
Е обезбедена од страна на потенцијалниот работодавач за достапни
проект:
Г-дин Рудолф Sagner

Gruppe Ärzte in der Ausbildung im Team auf einem Krankenhaus Flur

здравје- и медицински сестри / внатре
со германски признавање
проектот: 17/01 Тунис

Projekttitel :
нега професионалци со германски признавање
Projektnummer: 17/01
содржината и целите на проектот:
Кандидатите од Тунис,
имаат сите докажани случаи на проучување на медицински сестри
и може по успешното признавање-
поминува како старечки професионалци во Германија
работа.
Сите се за вработување почеток германски јазик-
да се зборува и пишува на Б2.
Projektstart:
1. Ноември 2019
Краен рок:
Германски јазик обука Б2.
помеѓу состаноци:
Аплицирање за процедурите за признавање како старечки-
свитка сила во декември 2019
Проценето почетокот на работниот однос:
август 2020
учесниците во проектот:
партнер на Тунис & Jobagentur Европа
Проценето хендикеп / одложувања / Ризици:
Обработка на признавање како KS / КП страна
надлежен орган признавање, доделување на
дозвола за работа од страна на германската амбасада
во Тунис.
Број на стои на располагање кандидати:
12 – 15 кандидати
Професионални квалификации на кандидатите:
Студија на медицински сестри во Тунис
За сместување на кандидати:
Е обезбедена од страна на потенцијалниот работодавач за достапни
проект:
Г-дин Рудолф Sagner

Group of students learning at college

Слушателите за здравјето-
и
нега
проектот: 07/10 Албанија

Projekttitel :
Слушателите за нега
Projektnummer: 07/10
содржината и целите на проектот:
Кандидатите од Албанија,
веќе имаат диплома во старечки
и би сакале да сакаат да имаат обука во болни-
одржување кое се врши во Германија.
Сите се за почетокот на обуката на германски јазик-
да се зборува и пишува на Б2.
Projektstart:
1. Ноември 2019
Краен рок:
Германски јазик обука Б2.
помеѓу состаноци:
Апликација за виза за обука во
Медицински сестри во Германската амбасада
во Тирана.
Проценето почетокот на обуката:
Август / септември. 2020
учесниците во проектот:
партнери на Албанија & Jobagentur Европа
Проценето хендикеп / одложувања / Ризици:
дозвола за работа од страна на германската амбасада
во Тирана.
Број на стои на располагање кандидати:
12 – 15 кандидати
Професионални квалификации на кандидатите:
Студија на медицински сестри во Албанија
За сместување на кандидати:
Е обезбедена од страна на потенцијалниот работодавач за достапни
проект:
Г-дин Рудолф Sagner

Group of students learning at college

во планирањето
Слушателите за здравјето-
и
нега
проектот: 20/01 Кина

Projekttitel :
Слушателите за нега
Projektnummer: 20/01
содржината и целите на проектот:
Кандидатите од Кина,
би сакал да добие обука за болни-
одржување кое се врши во Германија.
Сите се за почетокот на обуката на германски јазик-
да се зборува и пишува на Б2.
Projektstart:
пролет 2020
Краен рок:
Германски јазик обука Б2.
помеѓу состаноци:
Апликација за виза за обука во
Медицински сестри во Германската амбасада
во Кина.
Проценето почетокот на обуката:
Август / септември. 2021
учесниците во проектот:
Партнер Кина & Jobagentur Европа
Проценето хендикеп / одложувања / Ризици:
дозвола за работа од страна на германската амбасада
во Кина.
Број на стои на располагање кандидати:
12 – 15 кандидати
Професионални квалификации на кандидатите:
Средно училиште со конечната
За сместување на кандидати:
Е обезбедена од страна на потенцијалниот работодавач за достапни
проект:
Г-дин Рудолф Sagner

Doctor, nurse, and patient at CT scan tomography in hospital, shot through the tube of device

во планирањето
здравје- и
Медицински сестри / внатре
со германски признавање

проектот: 30/01 ако

Projekttitel :
нега професионалци со германски признавање
Projektnummer: 30/01 ако
содржината и целите на проектот:
Кандидатите од Индија,
имаат сите докажани случаи на проучување на медицински сестри
и може по успешното признавање-
поминува како старечки професионалци во Германија
работа.
Сите се за вработување почеток германски јазик-
да се зборува и пишува на Б1 / Б2.
Projektstart:
1. Јануари 2020
Краен рок:
Германски јазик обука Б1 / Б2.
помеѓу состаноци:
Аплицирање за процедурите за признавање како старечки-
специјалист мај 2020
Проценето почетокот на работниот однос:
Ноември 2020
учесниците во проектот:
Партнер Ако & Jobagentur Европа
Проценето хендикеп / одложувања / Ризици:
Обработка на признавање како KS / КП страна
надлежен орган признавање, доделување на
дозвола за работа од страна на германската амбасада
во Мумбаи.
Број на стои на располагање кандидати:
12 – 15 кандидати
Професионални квалификации на кандидатите:
Студија на медицински сестри во Индија
За сместување на кандидати:
Е обезбедена од страна на потенцијалниот работодавач за достапни
проект:
Г-дин Рудолф Sagner