за училиштата

Јазици кои се клучни за пристап за Европа

• јазици формираат нашата свест
• Јазици произведуваат резонанца,
• Јазик транспортираат нашиот став
• Јазици поврзува културите
• Јазици овозможуваат интеграција
• Поради јазик е окупација
можно само во друга земја.

Вие како јазик училиште го направи луѓето во различни јазици. Ова исто така се бара се повеќе и повеќе вработувања во Европа.
Квалификува со нас, за концептот на финансирање, Луѓе кои бараат вработување во Европа.

Ние со нетрпение очекуваме да вашето барање и соработка