Библиотека на агенцијата работа Европа

Вие сте на библиотеката агенција работа Европа.

YouTube

Со вчитување на видео вие се согласувате со политиката за приватност на YouTube.
дознаете повеќе

видео Ладен

петок 06.10.2017 во Скадар (Албанија)
Регионалните телевизиски Скадар

Можности за работа во Германија

YouTube

Со вчитување на видео вие се согласувате со политиката за приватност на YouTube.
дознаете повеќе

видео Ладен

четврток 16.11.2017 во Фиер (Албанија)
Bericht Regionalfernsehen in der Stadt Fier

Различни системот за обука меѓу Албанија и Германија.
Frau Huta von Opportunity Center und Herr Rudolf Sagner Jobagentur Europa.

YouTube

Со вчитување на видео вие се согласувате со политиката за приватност на YouTube.
дознаете повеќе

видео Ладен

петок 17.11.2017 Лушње (Албанија)
Регионалните телевизиски Град Luhnje

Кои се условите, стручна обука
да се изврши во Германија?

Информации од г-ѓа Huta (Фа. можност центар) и г-дин Sagner (Jobagentur Европа)