Ова, вели шефот на германската Агенција за вработување Федерација во интервју за Bayerischer Rundfunk Детлеф Шиле.

Пазарот на професионалци е речиси зафати празна и нема докази, дека за наплата може да доживеат неуспех во германскиот пазар на труд.

Економската ситуација е подобрена во многу земји во ЕУ и затоа зема интерес за имиграција од земјите од ЕУ. уште не се во врска со. 200.000 Граѓаните на ЕУ во Германија, но тоа ќе имаат тенденција да се намалува.
Затоа, ние мора да победи повеќе професионалци од државите, на не-ЕУ.

Федералната агенција за вработување во Германија ќе се прошири својата инволвираност во т.н. трети земји и е поставување на посебен оддел за.

Јасност, исто така, ќе се создаде вистински закон за имиграција.

Интервјуто за komlette може да се најде:

http://www.rp-online.de/.../ba-detlef-scheele-im-interview-ch...

вашиот
Рудолф Sagner