W mojej serii ostatni wykład z 2.10.2017 – 07.10.2017 w 8 różnych miast w Albanii poznałem wiele zmotywowanych kandydatów.
Ogólnie rzecz biorąc, mogę nad 1400 powitanie gości, ty o Niemczech i ich dzieła- i poinformować szkoleń. były bardzo interesujące tematy uznawanie kwalifikacji zawodowych, jak również procedura uzyskania zezwolenia na pracę. W ubiegłym roku było o ok. 63 Tysięcy osób z różnych krajów bałkańskich (kraje trzecie) podjęcia legalnego zatrudnienia w Niemczech.
6 Kandydaci z Albanii odbyli szkolenie zawodowe dla opieki nad osobami starszymi we wrześniu. 50 Kolejne nowe kandydaci uczą się czasochłonne języka niemieckiego w celu w przyszłym roku rozpocznie się we wrześniu szkolenia zawodowego w opiece nad osobami starszymi.

swój

Rudolf Sagner