Aktualne projekty w sektorze IT

News.

Informatycy w dziedzinach:
Sprzęt i oprogramowanie
projekt: 16/01 Albania

Projekttitel :
Informatycy w zakresie sprzętu i oprogramowania
Projektnummer: 16/01
treść i cele projektu: Kandydaci z Albanii,
wszyscy mają stopień naukowy w dziedzinie informatyki z końcem
i doświadczenie zawodowe.
Niemieckim i znajomość języka angielskiego w mowie
i napisany przez B2
Projektstart: 1. październik 2019
ostateczny termin:
wniosek wizowy na błękitnej karty
w niemieckiej ambasadzie w Tiranie.
Szacowany początek zatrudnienia:
w drodze porozumienia
uczestnicy projektu: partnerzy Albania & Jobagentur Europa
Szacowane niepełnosprawność / opóźnienia / Ryzyko:
pozwolenie na pracę (niebieska karta)
niemieckiej ambasady w Tiranie.
Ilość dostępnych kandydatów do stojącej:
15 – 20 kandydatów
kwalifikacje zawodowe kandydatów:
Magister informatyki w Albanii
Zakwaterowanie dla kandydatów:
Wsparcie ze strony pracodawcy
Szukaj zakwaterowania
projekt:
Herr Rudolf Sagner