Poradenstvo v oblasti uznávania odborných kvalifikácií v sociálnych- a zdravie

 

Uznanie práce poradenská agentúra Europa všetkým zúčastneným stranám (prvý)
Jeho vedenie. Tento sa skladá z dvoch častí, úvodnej konzultácie a-
ruže odporúčania pre profesionálne postupu uznávania.

Cieľom uznávanie odborné poradenstvo je first-cons, alebo vstup
alebo zlepšenie existujúcej situácie úlohy. Najmä získanie
profesijného uznávania regulovaných povolaní v sociálnej oblasti- a zdravie-
oblasť.

Počiatočné konzultácie
Ako súčasť úvodnej konzultácie je s / záujem / v objasniť, rozsah, v akom
odborné a jazykové kvalifikácia sú dostačujúce pre uznanie
a teda povolanie v Nemecku, prípadne v inom
Ak chcete získať krajiny EÚ. Ak je požiadavky na procese uznávania nie
daný, byť prerokované s budúcimi alternatívami.

Start-up poradenstvo
V úvodnej konzultácii, podmienky pre podanie žiadosti o Aner byť-
postup identifikácie diskutovali (Doklady potrebné, Stupňa, atď.).
Ďalej, rôzne pracovné príležitosti a ver-
súvisiace zdravotný stav. (Pracovná doba, Mzda, atď.) a Länderinfor-
mácie.

Konzultácia sa koná v našich kanceláriách v Augsburgu
Jobagentur Európa,
Kobelweg 68A,
86156 Augsburg
Každú stredu od 9:00 - 11:00 Osobne bez registrácie!

Ako ďalšiu komunikáciu, prosím, kontaktujte našu Live Support každý deň
od 8:30 – 12:00 Hodiny k dispozícii.

Ako konzultant budete informovaní:

Žena Silwia Hofses
Personalassistentin
Magisterstudium

Jazykových znalostí:
Nemec, Poľský, Angličtina, Španielčina, Talianskej a ruskej