Aktualni projekti v IT sektorju

News.

Računalniški znanstveniki na področju:
Strojne in programske opreme
projekt: 16/01 Albanija

Projekttitel :
Računalniški znanstveniki na področju strojne in programske opreme
Projektnummer: 16/01
vsebina in cilji projekta: Kandidati iz Albanije,
vsi imajo diplomo iz računalništva s koncem
in delovne izkušnje.
Nemška in znanje angleškega jezika v govor
in napisal B2
Projektstart: 1. oktober 2019
rok:
vloga za izdajo vizuma za modre karte
Na nemškem veleposlaništvu v Tirani.
Predviden začetek zaposlitve:
po dogovoru
udeleženci projekta: partnerji Albanija & Jobagentur Europe
Ocenjene invalidov, / zamude / tveganja:
dovoljenje za delo (modra karta)
nemškega veleposlaništva v Tirani.
Število stoji razpoložljivih kandidatov:
15 – 20 kandidati
Strokovna usposobljenost kandidatov:
Diploma iz računalništva v Albaniji
Stanovanja za kandidate:
Podpora delodajalca v
Iskanje nastanitve
projekt:
Herr Rudolf Sagner