ju 19

Herr Rudolf A. Sagner
themelues & pronar
rudolf.sagner@jobagentur-europa.eu

ju 72
Z. Maximilian Krug
instruktor Personal Germany,
Mbikëqyrësi Mbrojtja e të dhënave,
kompjuter linjë
maximilian.krug@jobagentur-europa.eu

ju 43
Frau Sylwia Hofses
Programi master,
Rekrutimi Line ndërkombëtarisht
Njohja Head këshillim
zentrale@jobagentur-europa.de

ju 33
Frau Edeltraud Sagner
tjetër. drejtuesit