Ndalesa e pranimit në Bavari për kujdes- dhe shtëpitë për aftësi të kufizuara bëhen 25. më shumë 2020 i përfunduar.
Ndalimi i pranimit në infermierinë që ekziston për shumë javë- dhe shtëpitë për aftësi të kufizuara në Bavari po kalojnë 25. më shumë 2020 jashtë. Facilitydo strukturë është e detyruar të sigurojë koncepte të përshtatshme mbrojtëse individuale, ajo ngjitje për banorët, Shmangni stafin dhe njerëzit e rinj që kanë nevojë për kujdes.
Kush e financon përpjekjen e nevojshme, nuk është rregulluar akoma.