mësojnë në shkollë gjermane Shkollës Kosovë 16 profesionistët pleqsh studiuar gjuhën gjermane.
Ata janë në pranverë 2020 njohja gjermane si një ndihmës infermiere / në marrë dhe pastaj me tuaj
të marrë aftësitë e gjuhës gjermane nga B1 në spitale dhe shtëpi pleqsh gjermane punës.

Good luck me mësimin e gjuhës gjermane dhe gjithë të mirat

Rudolf Sagner tuaj
Jobagentur Europe