Projektet aktuale në sociale- & shëndetësor

Gruppe Ärzte in der Ausbildung im Team auf einem Krankenhaus Flur

Krankenpflegehelfer / në me njohjen
projekt: 10/30 Kosovë

Projekttitel :
Krankenpflegehelfer / në me njohjen gjermane
Projektnummer: 10/03
përmbajtja dhe objektivat e Projektit:
Kandidatët nga Kosova,
kanë të gjitha rastet provuara e studimit të infermierisë
dhe mund pas njohjes të suksesshëm-
përshkuar si një ndihmës infermiere / në në Gjermani
punë.
Të gjithë janë për punësim duke filluar gjuhën gjermane-
kanë folur dhe të shkruar e B1.
Projektstart:
1. tetor 2019
Afati:
Gjuha gjermane trajnimi B1.
mes emërimeve:
Aplikimi për procedurat e njohjes si infermierinë-
ndihmës / në dhjetor 2019
Vlerësuar fillimin e punësimit:
qershor 2020
pjesëmarrësit e projektit:
partner i Kosovës & Jobagentur Europe
Vlerësuara Paaftësi të / vonesat / Rreziqet:
Përpunimi i njohjes si kph nga
Autoriteti përgjegjës njohja, dhënia e
leje pune nga Ambasada Gjermane
në Prishtinë.
Numri i qëndruar për kandidatët në dispozicion:
12 – 15 kandidatët
kualifikimeve profesionale të kandidatëve:
Studimi i Infermierisë në Kosovë
Strehim për kandidatët:
Është dhënë nga punëdhënësi i ardhshëm rreth dispozicion
projekt:
Z. Rudolf Sagner

Medical examination

Trajnuarve për shëndetin-
dhe
ushqyese
projekt: 20/01 Madagaskar

Projekttitel :
praktikant Shëndeti- dhe infermieret / në
Projektnummer: 20/01
përmbajtja dhe objektivat e Projektit:
Kandidatët nga Madagaskar,
pjesërisht të ketë një konfigurim në Infermierisë.
Të gjithë janë për fillimin e trajnimit gjuhës gjermane-
Folur dhe e shkruar nga B2 me Sprachzer-
tified haben.
Projektstart:
1. tetor 2019
Afati
: Gjuha gjermane trajnimi B2.
mes emërimeve:
Vlerësuar fillimin e trajnimit: Gusht / shtator. 2020

pjesëmarrësit e projektit: partner Madagascar & Jobagentur Europe
Vlerësuara Paaftësi të / vonesat / Rreziqet:
leje pune nga Ambasada Gjermane
në Madagaskar.
Numri i qëndruar për kandidatët në dispozicion:
3 – 5 stazhier
kualifikimeve profesionale të kandidatëve:
trajnimit të pjesshme në pleqsh
Strehim për kandidatët:
Është dhënë nga punëdhënësi i ardhshëm rreth dispozicion
projekt:
Z. Rudolf Sagner

shëndetësor- dhe infermieret / brenda
me
njohja gjermane
projekt: 15/10 Filipinet

Projekttitel :
Profesionistët Infermierinë me njohjen gjermane
Projektnummer: 15/10
përmbajtja dhe objektivat e Projektit:
Kandidatët nga Filipinet,
kanë të gjitha rastet provuara e studimit të infermierisë
dhe mund pas njohjes të suksesshëm-
përshkuar si profesionistë pleqsh në Gjermani
punë.
Të gjithë janë për punësim duke filluar gjuhën gjermane-
kanë folur dhe të shkruar e B2.
Projektstart:
1. tetor 2019
Afati:
Gjuha gjermane trajnimi B2.
mes emërimeve:
Aplikimi për procedurat e njohjes si infermierinë-
fish fuqi në dhjetor 2019
Vlerësuar fillimin e punësimit:
qershor 2020
pjesëmarrësit e projektit:
partner Philippines & Jobagentur Europe
Vlerësuara Paaftësi të / vonesat / Rreziqet:
Përpunimi i njohjes si KS / PK-së nga
Autoriteti përgjegjës njohja, dhënia e
leje pune nga Ambasada Gjermane
në Manila.
Numri i qëndruar për kandidatët në dispozicion:
12 – 15 kandidatët
kualifikimeve profesionale të kandidatëve:
Studimi i Infermierisë në Filipine
Strehim për kandidatët:
Është dhënë nga punëdhënësi i ardhshëm rreth dispozicion
projekt:
Z. Rudolf Sagner

Attractive female doctor in front of medical group.

shëndetësor- dhe infermieret / në me
Njohja gjermanisht dhe gjermanisht
Njohuri Gjuha e B1

projekt: 15/12 Filipinet

Projekttitel :
Profesionistët Infermierinë me njohjen gjermane
dhe aftësitë gjuhësore gjermane e B1
Projektnummer: 15/11
përmbajtja dhe objektivat e Projektit:
Kandidatët nga Filipinet,
kanë të gjitha rastet provuara e studimit të infermierisë
dhe mund pas njohjes të suksesshëm-
përshkuar si profesionistë pleqsh në Gjermani
punë.
Të gjithë janë për punësim duke filluar gjuhën gjermane-
kanë folur dhe të shkruar e B1.
Projektstart:
1. janar 2019
Afati:
Gjuha gjermane trajnimi B1.
mes emërimeve:
Aplikimi për procedurat e njohjes si infermierinë-
fish fuqi në dhjetor 2019
Vlerësuar fillimin e punësimit:
qershor 2020
pjesëmarrësit e projektit:
partner Philippines & Jobagentur Europe
Vlerësuara Paaftësi të / vonesat / Rreziqet:
Përpunimi i njohjes si KS / PK-së nga
Autoriteti përgjegjës njohja, dhënia e
leje pune nga Ambasada Gjermane
në Manila.
Numri i qëndruar për kandidatët në dispozicion:
12 – 15 kandidatët
kualifikimeve profesionale të kandidatëve:
Studimi i Infermierisë në Filipine
Strehim për kandidatët:
Është dhënë nga punëdhënësi i ardhshëm rreth dispozicion
projekt:
Z. Rudolf Sagner

Gruppe Ärzte in der Ausbildung im Team auf einem Krankenhaus Flur

shëndetësor- dhe infermieret / brenda
me njohjen gjermane
projekt: 17/01 Tunizi

Projekttitel :
Profesionistët Infermierinë me njohjen gjermane
Projektnummer: 17/01
përmbajtja dhe objektivat e Projektit:
Kandidatët nga Tunizia,
kanë të gjitha rastet provuara e studimit të infermierisë
dhe mund pas njohjes të suksesshëm-
përshkuar si profesionistë pleqsh në Gjermani
punë.
Të gjithë janë për punësim duke filluar gjuhën gjermane-
kanë folur dhe të shkruar e B2.
Projektstart:
1. nëntor 2019
Afati:
Gjuha gjermane trajnimi B2.
mes emërimeve:
Aplikimi për procedurat e njohjes si infermierinë-
fish fuqi në dhjetor 2019
Vlerësuar fillimin e punësimit:
gusht 2020
pjesëmarrësit e projektit:
partner Tunisia & Jobagentur Europe
Vlerësuara Paaftësi të / vonesat / Rreziqet:
Përpunimi i njohjes si KS / PK-së nga
Autoriteti përgjegjës njohja, dhënia e
leje pune nga Ambasada Gjermane
në Tunizi.
Numri i qëndruar për kandidatët në dispozicion:
12 – 15 kandidatët
kualifikimeve profesionale të kandidatëve:
Studimi i Infermierisë në Tunizi
Strehim për kandidatët:
Është dhënë nga punëdhënësi i ardhshëm rreth dispozicion
projekt:
Z. Rudolf Sagner

Group of students learning at college

Trajnuarve për shëndetin-
dhe
ushqyese
projekt: 07/10 Shqipëri

Projekttitel :
Trajnuar për infermierinë
Projektnummer: 07/10
përmbajtja dhe objektivat e Projektit:
Kandidatët nga Shqipëria,
tashmë kanë një diplomë në infermierinë
dhe do të doja të doja që të ketë një trajnim në të sëmurë-
mirëmbajtja kryhet në Gjermani.
Të gjithë janë për fillimin e trajnimit gjuhës gjermane-
kanë folur dhe të shkruar e B2.
Projektstart:
1. nëntor 2019
Afati:
Gjuha gjermane trajnimi B2.
mes emërimeve:
Aplikimi për vizë për trajnim në
Pleqsh në Ambasadën Gjermane
në Tiranë.
Vlerësuar fillimin e trajnimit:
Gusht / shtator. 2020
pjesëmarrësit e projektit:
partnerët Shqipëri & Jobagentur Europe
Vlerësuara Paaftësi të / vonesat / Rreziqet:
leje pune nga Ambasada Gjermane
në Tiranë.
Numri i qëndruar për kandidatët në dispozicion:
12 – 15 kandidatët
kualifikimeve profesionale të kandidatëve:
Studimi i Infermierisë në Shqipëri
Strehim për kandidatët:
Është dhënë nga punëdhënësi i ardhshëm rreth dispozicion
projekt:
Z. Rudolf Sagner

Group of students learning at college

në planifikimin
Trajnuarve për shëndetin-
dhe
ushqyese
projekt: 20/01 Kinë

Projekttitel :
Trajnuar për infermierinë
Projektnummer: 20/01
përmbajtja dhe objektivat e Projektit:
Kandidatët nga Kina,
möchten nach gerne eine Ausbildung in der Kranken-
mirëmbajtja kryhet në Gjermani.
Të gjithë janë për fillimin e trajnimit gjuhës gjermane-
kanë folur dhe të shkruar e B2.
Projektstart:
pranverë 2020
Afati:
Gjuha gjermane trajnimi B2.
mes emërimeve:
Aplikimi për vizë për trajnim në
Pleqsh në Ambasadën Gjermane
në Kinë.
Vlerësuar fillimin e trajnimit:
Gusht / shtator. 2021
pjesëmarrësit e projektit:
Partner China & Jobagentur Europe
Vlerësuara Paaftësi të / vonesat / Rreziqet:
leje pune nga Ambasada Gjermane
në Kinë.
Numri i qëndruar për kandidatët në dispozicion:
12 – 15 kandidatët
kualifikimeve profesionale të kandidatëve:
Shkolla e lartë me final
Strehim për kandidatët:
Është dhënë nga punëdhënësi i ardhshëm rreth dispozicion
projekt:
Z. Rudolf Sagner

Doctor, nurse, and patient at CT scan tomography in hospital, shot through the tube of device

në planifikimin
shëndetësor- dhe
Infermieret / brenda
me njohjen gjermane

projekt: 30/01 nëse

Projekttitel :
Profesionistët Infermierinë me njohjen gjermane
Projektnummer: 30/01 nëse
përmbajtja dhe objektivat e Projektit:
Kandidatët nga India,
kanë të gjitha rastet provuara e studimit të infermierisë
dhe mund pas njohjes të suksesshëm-
përshkuar si profesionistë pleqsh në Gjermani
punë.
Të gjithë janë për punësim duke filluar gjuhën gjermane-
kanë folur dhe shkruar e B1 / B2.
Projektstart:
1. janar 2020
Afati:
Gjermanisht Trajnimi gjuha B1 / B2.
mes emërimeve:
Aplikimi për procedurat e njohjes si infermierinë-
fachkraft Mai 2020
Vlerësuar fillimin e punësimit:
nëntor 2020
pjesëmarrësit e projektit:
Partner Indien & Jobagentur Europe
Vlerësuara Paaftësi të / vonesat / Rreziqet:
Përpunimi i njohjes si KS / PK-së nga
Autoriteti përgjegjës njohja, dhënia e
leje pune nga Ambasada Gjermane
në Mumbai.
Numri i qëndruar për kandidatët në dispozicion:
12 – 15 kandidatët
kualifikimeve profesionale të kandidatëve:
Studimi i Infermierisë në Indi
Strehim për kandidatët:
Është dhënë nga punëdhënësi i ardhshëm rreth dispozicion
projekt:
Z. Rudolf Sagner