njohja këshillim

çmueshmëria për konsultuar profesioneve reglementiere është një konsultimi. Ne arrijmë nëpërmjet konsultimit tonë të gjerë,- përvojë,- dhe aftësitë gjuhësore (në anglisht, Deutsch, Anglisht dhe spanjisht) ofroj. Këshilla mbi njohjen profesionale është e hapur për të gjithë njerëzit nga të gjitha vendet, të cilët kanë fituar një kualifikim në vendin e tyre dhe është zgjedhja jonë e brendshme / konsulentëve, Agjensi punësimi / dhe punëdhënësit. Si pjesë e rëndësishme në procesin e njohjeve, Konsultimi tregon njerëzve me kualifikime të huaja mënyrave dhe mjeteve dhe e shoqëron dhe ju mbështet, në rrugën e njohjes. Detyrat tona përfshijnë shqyrtimin e aftësive të tyre të fituara akademike dhe gjuhësore dhe pastaj ne ju tregojnë se çfarë dokumentet që ju duhet për paraqitjen e një procesi të njohjes dhe të ju udhëzojë në, një procedurë e juaj e njohjes. Ne zhvillimin e një perspektivë profesionale me ju, kanë një punë të përshtatshme dhe një vend për të jetuar për ju.
Merrni përparësi të këshillimit,- përvojë,- dhe aftësitë gjuhësore e konsulentit tonë njohjes grua Silwia Hofses.
Ju mund të telefononi grua Hofses TEL. 0049 (0)821-455157-16 ose shkruani tuaj
një mesazh e-mail