vizë – leje pune

Kush ka nevojë për vizë (leje pune) për të marrë punë në Gjermani.

Për qytetarët e BE-së

Vendet përkasin Komunitetit Europian, nuk kërkojnë një leje pune.
Në këto vende,, vlen BE lëvizja e plotë e lirë e punëtorëve. Qytetarët e këtyre vendeve mund të në çdo vend, Jetojnë dhe punojnë pa kufizime.

Për qytetarët e vendeve jo anëtare të BE (të ashtuquajturat vende të treta)

Shtetasit e vendeve të treta gjithmonë kërkojnë, në qoftë se ju dëshironi të punoni në Gjermani një leje të vlefshme të punës. për të marrë një leje pune, varet nga disa faktorë.
Këta faktorë do të në ligjin e ri ekspertët e imigracionit në anën 01.03.2020 hyri në fuqi, i vendosur.

Informacion në lidhje e re Ligji Ekspertët emigracionit marrë nëpërmjet faqen tonë të internetit
menu item: Ligji Ekspertët emigracionit
Ngritur lidhjen me faqen

Nevojë për më shumë info?

Pastaj na dërgoni drejtë përmes tonë kontakt një mesazh.