Shërbimi i partnerëve tanë të rrjetit

Partnerët tanë në vendet e ndryshme të BE-informuar tërësisht dhe profesionalisht në fushat e mëposhtme, në përputhje me Kodin e Etikës tonë:

– Mundësitë e punës në Evropë
– informacion vend (kulturë, sistemet sociale, etj)
– kualifikim profesional
– Njohja e mundësive për formim profesional në fushën e BE-së
– kërkesat e gjuhës
– Fitimi i aftësive gjuhësore, Sequence dhe kohëzgjatja, mundësitë e financimit
– sjelljes profesionale, Kushteve të punës dhe të fituar të mundshme
– Netzwerk Jobagentur Europe (Kodi i etikës)
– Detyrat e Kümmerer (integrim)
– Dhe mundësitë e trajnimit
– informacion intensive në punë të shërbimit
– Informacion në lidhje me kompaninë e tyre

Nëse jeni të interesuar, Ju lutemi të na dërgoni një email, ne do të thërrasë personin e kontaktit në vendin e tyre.