Gjuha gjermane

Për të qenë në Gjermani për të "jetës dhe veprës" Ju duhet të keni aftësi të mjaftueshme të gjuhës gjermane.

Këto gjuhë janë gjithashtu pjesërisht të varur në punën e tyre dhe procedurën profesionale njohjes në Gjermani, ata kanë fituar në trajnimin e tyre të vendit në shtëpi profesionale apo studiuar.

E cila gjuhës gjermane nuk kam nevojë në Gjermani?

Për të marrë pjesë në Gjermani për të integruar dhe të gjallë, janë aftësitë gjermane gjuhësore të paktën A1 sipas udhëzimeve të Evropës Sprachkom-petenzstufen nevojshme, por do të jetë aftësi më të mira të gjuhës gjermane e B1.

Kërkohet aftësitë e gjuhës gjermane për ushtrimin e profesionit të tyre!

aftësitë e kërkuara Gjuha Gjermane për praktikën profesionale në Gjermani, varet nga punëdhënësit dhe kërkesat e specifikimeve nga procedura profesionale njohjes në Gjermani.

aftësitë e kërkuara Gjuha Gjermane për profesionet e rregulluara?

Për profesionet e rregulluara (z.B. mjekët, terapistët, Infermieret / Pfleger, etj)
janë gjuha gjermane mes B1 dhe C1 pjesërisht me certifikatë zë nevojshme.

Nevojë për më shumë info?

Pastaj na dërgoni drejtë përmes tonë kontakt një mesazh.