Privacy beleid Fa. Jobagentur Europe e.K

Wij waarderen uw bezoek aan onze website. uw persoonlijke gegevens beschermen van is onze topprioriteit. We krijgen persoonlijke informatie over u, wanneer u onze website bezoekt, zich bij ons aanmeldt of anderszins ons vrijwillig gegevens.

De volgende privacy statement willen we onze bezoekers te informeren over onze omgang met persoonsgegevens. Neem daarom een ​​moment, aandacht aan deze verklaring te lezen. Dit privacybeleid is toegankelijk te allen tijde via onze website. Natuurlijk kunnen onze gebruikers een kopie van het privacybeleid uitprinten.

inhoud

1.Definities

2.Algemene informatie en verplichte informatie

3.Gebruik van Cookies

4.Info-diensten (Nieuwsbrief en informatie)

5.Privacy met applicaties en de aanvraagprocedure

6.Het verzamelen van gegevens voor online toepassingen (Aanvragers Exchange)

7.Toestemming doorgifte van persoonsgegevens aan derden

8.Het gebruik van sociale plugins
een. Facebook
b. Facebook Pixel
c. Xing
d. YouTube
e. WordPress Stats
f. Google Vertalen
g. Linkedin

9.Verzamelen en opslaan van gebruiksgegevens

10.Bestaan ​​uit een automatische beslissing

11.informatie Online- Geschillenbeslechting / consument arbitrage

12.amendementen

1. definities
Het privacybeleid van ons is gebaseerd op de concepten, door de Europese Richtlijnen- en de wetgever bij de vaststelling van de verordening gegevensbescherming (DS-GVO) worden gebruikt. Ons Privacybeleid is zowel bestemd voor het publiek en voor onze kandidaten, Klanten, internationale partners en zakelijke partners om gemakkelijk te lezen en te begrijpen. Om dit te garanderen, We willen graag door te gaan naar de gebruikte terminologie uit te leggen. We gebruiken in dit privacy beleid, onder meer de volgende voorwaarden:

een) persoonsgegevens
Persoonlijke gegevens zijn gegevens, die één of identificeerbare natuurlijke persoon geïdentificeerd (als de "betrokkene") verkrijgen. een individu wordt geacht te zijn geïdentificeerd, direct of indirect, bijzonder door toewijzing aan een identificatie zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, om een ​​online-id of aan een of meer specifieke kenmerken, de expressie van de fysische, fysiologische, genetisch, geestelijk, economisch, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon, kunnen worden geïdentificeerd.
b) Slachtoffer
betrokken persoon, een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, wiens persoonlijke gegevens worden verwerkt door de gegevensbeheerder.
c) processing
Verwerking elke operatie uitgevoerd met of zonder behulp van automatische middelen of elke dergelijke bewerking in de serieschakeling persoonlijke gegevens, zoals het verzamelen, capturing, de organisatie, arranging, de opslag, aanpassing of wijziging, het lezen, stemming, het gebruik, de bekendmaking door transmissie-, Verspreiden of op andere wijze ter beschikking, het saldo of koppeling, de beperking, verwijdering of vernietiging.
d) beperking verwerking
Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met het doel, het beperken van de verwerking ervan in de toekomst.
e) profiling
Profilering elk type geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, die bestaat uit, dat deze persoonlijke gegevens worden gebruikt, bepaalde persoonlijke aspecten, die betrekking hebben op een individu, om te evalueren, vooral, Aspecten met betrekking tot de prestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, belangen, Betrouwbaarheid, gedrag, om te analyseren of plaats of verplaatsing van deze natuurlijke persoon te voorspellen.
f) Pseudonymisierung
Pseudonimiseren is de verwerking van gegevens op een wijze, waarop de persoonsgegevens niet langer aan een specifiek onderwerp kan worden toegewezen zonder de hulp van aanvullende informatie, mits deze aanvullende informatie afzonderlijk zal worden behandeld en technische en organisatorische maatregelen, zorgen, dat de persoonsgegevens niet zullen worden toegewezen aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
g) Verantwoordelijke of verantwoordelijke
Verantwoordelijk of verantwoordelijke voor de verwerking is de natuurlijke persoon of rechtspersoon, autoriteit, Inrichting of een andere site, die alleen of samen met anderen het doel en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Zijn de doelstellingen en middelen voor de verwerking van recht van de Europese Unie voorgeschreven of het recht van de lidstaten, de persoon die verantwoordelijk is of aan bepaalde criteria wordt benoemd, in overeenstemming met het EU-recht of het recht van de lidstaten kan worden verstrekt.
h) processors
Processors is een natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, Inrichting of een andere site, de persoonsgegevens die worden verwerkt voor rekening van de persoon die verantwoordelijk is.
ik) ontvanger
Ontvanger een natuurlijke persoon of rechtspersoon, autoriteit, Inrichting of een andere site, persoonlijke gegevens worden verstrekt, achteloos, of het nu of het is niet een derde partij. overheid, die kunnen persoonlijke gegevens ontvangen in het kader van een bepaald onderzoek, wordt in overeenstemming met het recht van de Unie of het recht van de lidstaten, maar niet zo ontvanger.
j) derde
Ten derde is een natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, Instelling of andere dan de betrokkene lichaam, de persoon die verantwoordelijk, de processor en de personen, toegelaten onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of de verwerker, om de persoonlijke gegevens te verwerken.
k) toestemming
Toestemming is iedere vrijwillige voor het specifieke geval en de betrokkene meegedeeld wijze wilsuiting ondubbelzinnig afgegeven in de vorm van een verklaring of andere herkenbare positieve actie, is om de persoon met het begrijpen, dat hij overeenkomt met de verwerking van gegevens die de

2. Algemene informatie en verplichte informatie

Gebruikers kunnen de dienst gebruiken, Dus onze websites, van de actie Staff, Uitzendbureau Europa en actie Personal GmbH & Co. bezoek KG principe, zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. In dit opzicht, kandidaat of werkgever persoonsgegevens - tijdens de registratie of registratie - overdragen, dit is vrijwillig gedaan. Wij behandelen alle mensen gerelateerde gegevens, correspondentie, die door gebruikers aan ons, vertrouwelijk. De gebruikersgegevens worden uitsluitend in het kader van de geldende voorschriften gegevensbescherming en verwerkt basic. Uiteraard respecteren wij de wettelijke eisen van de wetgeving inzake gegevensbescherming, hoe EU privacyreglement, De Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens (BDSG), de wet Telemedia (TMG) en andere regelgeving inzake gegevensbescherming. Het onderwerp van gegevensbescherming persoonlijke gegevens. Dit is volgens § 3 Buikspieren. 1 BDSG om de details van persoonlijke of materiële omstandigheden van een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Wij wijzen erop, die gegevensoverdracht via het internet (z.B. bij de communicatie via e-mail) leemten in de beveiliging. Een volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

een. Verantwoordelijk in termen van de Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens

Voor vragen over het verzamelen, Verwerking of het gebruik van persoonsgegevens, de openbaarmaking, correctie, Sperrung oder Löschung von Daten sowie Wiederruf erteilter Einwilligungen wenden Sie sich bitte an unsere Verantwortlichen der Jobagentur Europa e. Het datenschutz@jobagentur-europa.eu

b. Recht van beroep aan de bevoegde toezichthoudende autoriteit
De bezoeker van de website wordt geadviseerd, dat in het geval van inbreuken op de gegevensbescherming het recht om een ​​beroep op de bevoegde toezichthoudende autoriteit verdient. Toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbescherming is de gegevens van het land protection officer van de staat, waar ons bedrijf is gevestigd. Een lijst van functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens zijn te vinden in de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

c. Recht op data portabiliteit
U hebt het recht data, we automatisch op basis van uw toestemming of in uitvoering van een overeenkomst proces zelf of naar een andere verantwoordelijke in een belangrijke, te laten leveren machine-leesbaar formaat. Als u eisen dat de rechtstreekse overdracht van gegevens naar een andere lading, Dit gebeurt alleen, voor zover dat technisch haalbaar.

d. Tegenspraak promotionele e-mails
Het gebruik van gepubliceerd onder de imprint verplichting voor het verzenden van ongevraagde reclame en voorlichtingsmateriaal wordt afgewezen. De exploitanten van de sites uitdrukkelijk juridische stappen in het geval van ongevraagde promotionele informatie, zoals spam e-mails, voor.

e. Kennisgeving van derden aannemers
We geautoriseerde derden, het uitvoeren van bepaalde taken voor ons en volgens onze instructies, kan worden gebruikt als data-processors hebben toegang tot persoonsgegevens. Voorbeelden hiervan zijn IT-dienstverlening, de taken op het gebied hosting, database management, website beheer, Maintenance-diensten, neem web analytics, evenals de afhandeling van inkomende verzoeken en data-analyse. Wij eisen van derden, het verstrekken van deze diensten voor ons, dat zij de uitvoering van veiligheidsmaatregelen en entertainen, om de vertrouwelijkheid en veiligheid van de toevertrouwde ons gegevens die u heeft en dat u de persoonlijke gegevens alleen in overeenstemming met onze instructies en hun contractuele verplichtingen te verzamelen verzekeren, en de benutting. Zie opdruk "Concept / Implementation"

3. koekjes

een. Was sind “Cookies”?
"Cookies" zijn kleine tekstbestanden, die worden opgeslagen door uw browser op uw harde schijf.

b. Hoe gebruiken we "cookies"?
We maken gebruik van cookies, onze online tools in staat te stellen, met de webbrowser- interactie software op uw computer of mobiele apparaat. Dadurch sollen unser Service und das Nutzererlebnis verbessert werden. – We maken gebruik van cookies, sessie informatie op te slaan tussen uw browser en onze online tools. Onze online tools kunnen deze cookies opnieuw op te halen op het moment van re-bezoek onze website. – We maken gebruik van cookies, bijhouden van uw navigatie en het gebruik van de website.

c. Mogelijk moet u "Cookies” deactiveren
Je zou in staat zijn om cookies accepteren of weigeren. De meeste web browsers cookies automatisch, maar u kunt meestal de instellingen van uw browser wijzigen om, alle cookies worden geweigerd, indien u dit wenst. Als alternatief kunt u uw browser zo instellen dat, om u te informeren elke keer, wanneer er een cookie wordt verzonden en dat u individueel cookies accepteren of weigeren. Als u besluit, cookies te weigeren, Let op:, dat dit of invloed op het gebruik van de website. kan negatieve invloed hebben op het gebruiksgemak, of u kunt zelfs te voorkomen, naar de website te gebruiken.

d. Andere "Cookies" door derden
Deze website kan inhoud van derden bevatten, Hij weet uit. B. een kaart, die laat u de locatie van de nabijgelegen vestigingen, geleverd door een derde party service mapping. We kunnen ook de mogelijkheid bieden, in contact te komen met ons en informatie met anderen via sociale netwerken zoals LinkedIn, vervangen Facebook of Twitter. Deze extra content van derden, voorzien om uw voordeel, kunnen de cookies van derden bevatten. Daarom raden wij, naar de websites van deze derden en hun privacy beleid te controleren, Voor meer informatie over hun cookies en leren, hoe deze te beheersen. Deze site bevat links naar websites van derden, hun methoden voor het verzamelen van gegevens kunnen verschillen van de onze. U dient het privacybeleid van derden controleren, voordat je ze voorzien van persoonlijke gegevens of gebruik maken van hun website: Wij hebben geen controle over deze derde partijen en hun gebruik van cookies.

e. Analytische instrumenten en tools van derden
Wanneer u onze website bezoekt uw surfgedrag kunnen statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt vooral met koekjes en zogenaamde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag anoniem is meestal; het surfgedrag kan niet worden herleid tot u. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of voorkomen door het niet-gebruik van bepaalde instrumenten. Voor gedetailleerde informatie, zie de volgende Privacy Policy.

f. Cookies bevatten mijn persoonlijke gegevens?
Sommige third-party cookies kan uw persoonlijke informatie bevatten, Maar we geen toegang hebben tot deze gegevens. g. Hoe lang cookies worden opgeslagen? Een cookie is opgeslagen op uw apparaat voor meer dan twee jaar en in verband met uw IP-adres. Op deze manier kunnen we begrijpen, als u terugkeert naar de website en het gebruik van diverse andere functies of analyseren. Echter, kunt u uit te schakelen voordat de timer afloopt het cookie.

h. Server-Log-Files
De aanbieder van de pagina's verzamelt en bewaart automatisch informatie in de zogenaamde server logfiles. dit zijn: • het type browser en de versie • Gebruikt besturingssysteem • Referrer URL • Host naam van de toegang tot de computer • Tijd van server verzoek • IP-adres Een combinatie van deze gegevens met andere gegevensbronnen wordt niet gemaakt. Wij behouden, deze gegevens achteraf te controleren, Als we ons bewust worden van concrete aanwijzingen over illegaal gebruik. Het verzamelen van deze gegevens is gebaseerd op artikel. 6 Buikspieren. 1 lit. f DSGVO. De website operator een rechtmatig belang heeft in een technisch foutloze en optimale weergave zijn website - verwijzen naar de server log bestanden moeten worden vastgelegd.

4. Nieuwsbrief – Gegevens
Wilt u de nieuwsbrief op de website aangeboden krijgen, We hebben uw e-mailadres en informatie, die ons in staat om na te gaan, dat u de eigenaar bent van het e-mailadres en ga akkoord met de nieuwsbrief ontvangen. Verdere gegevens worden niet verzameld. Wij gebruiken deze informatie alleen om de gevraagde informatie te sturen en geef het door aan derden.

De verwerking van de in de nieuwsbrief registratie formulier ingevoerde gegevens is uitsluitend gebaseerd op uw toestemming (Kunst. 6 Buikspieren. 1 lit. een DSGVO). De toestemming voor het opslaan van gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het versturen van de nieuwsbrief kan worden ingetrokken op elk moment, bijvoorbeeld via de "unsubscribe" link in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de eerder aangekondigde data verwerking blijven onaangetast door de herroeping. De door u gestort voor het doel van de nieuwsbrief verwijzing in onze data wordt opgeslagen door ons naar uw verhuizing van de nieuwsbrief en verwijderd na de annulering van de nieuwsbrief. Gegevens, zijn opgeslagen voor andere doeleinden bij ons (z.B. E-mail adressen voor de leden) blijven onaangetast.

5. Privacy met applicaties en de aanvraagprocedure

De verantwoordelijke verzamelt en verwerkt de gegevens van kandidaten voor de te verwerken het toepassingsproces. Het kan worden verwerkt elektronisch. Dit is vooral het geval, Indien een aanvrager geschikte toepassing documenten langs elektronische weg, bijvoorbeeld door e-mail of via een onboard webformulier op de website, doorgegeven aan de verwerking verantwoordelijken. Sluit de verantwoordelijke voor de verwerking van een arbeidsovereenkomst met een kandidaat, de verzonden gegevens worden opgeslagen met het oog op de afwikkeling van de verhouding tussen de werkgelegenheid in de naleving van wettelijke voorschriften. Wordt gesloten door de verantwoordelijke voor de verwerking geen arbeidsovereenkomst met de kandidaat, zodat de toepassing documenten worden automatisch verwijderd twaalf maanden na bekendmaking van de beslissing annulering, mits een deletie waarvan geen andere rechtmatige belangen van de verantwoordelijke. Andere rechtmatig belang in deze zin is, bijvoorbeeld, een bewijslast in een werkwijze volgens de Algemene Gelijke Behandeling (AGG).

6. Het verzamelen van gegevens voor online toepassingen (Aanvragers Exchange)

een. Algemeen
ons platform (Aanvragers Exchange) biedt u de mogelijkheid, uw gegevens (z.B. hun aanvraagformulieren, enz.) storten in onze internationale kandidaten Stock Exchange. Deze gegevens worden anoniem gepubliceerd in onze sollicitanten Stock Exchange, waar ze kunnen worden bekeken door potentiële bedrijven. Bedrijven kunnen concluderen uit deze alleen op de kwalificaties en niet tegen uw persoon. Wij hechten groot belang aan de bescherming van persoonsgegevens door u verstrekte. wij verzekeren, dat onderzoek, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens verzameld van u in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en alle andere wetten. De gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Dit gedeelte vormt een aanvulling op de algemene privacybeleid, hetzelfde ook voor de online toepassing.

b. Reikwijdte en het doel van het verzamelen van gegevens
Als onderdeel van uw aanvraag, zullen we met name uw volledige geleden- en achternaam, job Title, Query adres en e-mailadres. Daarnaast is er meer informatie (z.B. Telefoonnummer en werk referenties), of het ingangssignaal kandidaat in de vorm. kunnen worden geüpload. We maken van de door u verstrekte gegevens CV, die wij leveren aan onze klanten om anomysiert beschikbaar, willen onze hulp gebruiken hun personeelsbehoeften. Opslaan Hiertoe, en wij zullen uw persoonlijke en gevoelige informatie te verwerken. Daarnaast moeten we bij een succesvolle bemiddeling werknemers alle informatie, die meestal in een CV.
In detail, met name. De volgende gegevens worden opgevraagd:
• Titel • Titel • Voornaam • Naam • Geboortedatum • Geboorteplaats • land van herkomst • Burgerlijke staat • Straat • Postcode • Stad • Telefoon • Mobile • e-mail • Skype-mailadres • Ik werk met de volgende personen agentschap • Baancategorieën • onderwijs • de school • Beroepsopleiding • Jobs • opleiding of studie periode, • IT-vaardigheden • Persoonlijke kenmerken en voordelen • moedertaal • Duits taalvaardigheden • Kennis van het Engels • Andere talen • Werkgelegenheid • Op zoek naar de werkgelegenheid in • Rijbewijs • Auto beschikbaar • Behuizing • Werkgelegenheid begint • Start van de opleiding van • duur van de tewerkstelling, • Wat wilt u om ons te vertellen • Privacybeleid • documenten te uploaden • Afbeelding geüpload, • Communicatie, Hoe heeft u over ons (voor marketing doeleinden) • In het geval van een baan die we nodig hebben bovendien aanvullende gegevens, die zur Begründung und Durchführung eines Arbeitsverhältnisses (loonlijst) zijn verplicht.

We gebruiken een elektronisch systeem voor kandidaat, en Job Accounting, die ons in staat stelt, Je doelbewust juiste professional banen bieden. Deze persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking en uitvoering van uw huidige toepassing proces.

7. Toestemming doorgifte van persoonsgegevens aan derden
Het gebruik van onze aanbiedingen en diensten door ons, vereist de openbaarmaking van gegevens aan derden. Bij het verzenden van hun persoonsgegevens (z.B. Aanvraagdocumenten) schriftelijk, elektronische of via online inschrijfformulier, geeft u toestemming aan derden in een data-overdracht van hun persoonsgegevens.

een. Wettelijke basis voor het verzamelen en verspreiden van gegevens

Het verzamelen en doorgeven van uw gegevens van sollicitanten is uitsluitend gebaseerd op uw automatische toestemming (Kunst. 6 Buikspieren. 1 lit. een DSGVO). U mag intrekken voor de toekomst toestemming te allen tijde. Om een ​​informele kennisgeving per e-mail ons bereikt. De wettigheid van tot annulering gegevensverwerkende handelingen blijven onaangetast door de herroeping.

b. Bewaartermijn van gegevens

Tenzij je de potentiële klanten geen baan, U wijst de jobaanbieding of uw aanvraag in te trekken, Wij behouden ons het recht voor om, de informatie die u aan 12 Maanden na voltooiing van het toepassingsproces (afwijzing / Intrekking van Application) houden ons. De gegevens worden dan gewist. indien nodig. overige fysieke aanvragen worden vernietigd. De opslag wordt in het bijzonder gebruikt voor detectiedoeleinden (z.B. na AGG). tenzij gezien, dat de gegevens na de 12 Maand periode nodig zal zijn (z.B. als gevolg van een dreigende of lopende procedures), vindt een deletie plaats alleen, als de gegevens zijn overbodig. Andere wettelijke bewaartermijn verplichtingen blijven onaangetast.

we hebben over de bewaartermijn van de gegevens van de aanvrager als potentiële werkgevers geen invloed. In dit opzicht, moet u contact opnemen indien nodig met de potentiële werkgever.

8. Het gebruik van sociale plugins

een. Facebook
Op onze pagina's, plug-ins van het sociale netwerk Facebook, 1601 Zuid-Californië Avenue, Palo Alto, CA 94304, US geïntegreerd. De Facebook-plugin, gaat u akkoord met de Facebook-logo of de “Like-knop” (“Like ") aan onze kant. Eine Übersicht über die Facebook-Plugins finden Sie unter https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Als u onze sites bezoekt, is een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server met behulp van de plugin. Facebook krijgt deze informatie, onze site die je hebt met je IP-adres bezochte. Als u klikt op de Facebook "Like" button terwijl u bent aangemeld bij uw Facebook-account, U kunt de inhoud van onze sites gebruiken een link naar uw Facebook-profiel. Dit maakt Facebook om uw bezoek aan onze site toe te wijzen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop, dat wij als aanbieders van de sites geen kennis van de inhoud van de verstrekte gegevens en gebruiken ze via Facebook. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von Facebook unter https://de-de.facebook.com/policy.php. Als u niet wilt, dat Facebook kunt toewijzen aan onze pagina's te bezoeken om uw Facebook-account, meldt u zich van uw Facebook-account.

b. Facebook Pixel
Onze website maakt gebruik van de meting bezoeker Action pixels van Facebook te zetten, Facebook Inc. 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Verenigde Staten van Amerika ("Facebook"). Dus het gedrag van de bezoekers van de site kan worden gevolgd, nadat zij door te klikken doorgestuurd op een Facebook-reclame op de website van de provider. De effectiviteit van Facebook advertenties voor statistische en marktonderzoek worden geëvalueerd en toekomstige reclamecampagnes kan worden geoptimaliseerd. De verzamelde gegevens zijn anoniem voor ons als beheerders van deze website, We kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruikers. Echter, de gegevens die zijn opgeslagen door Facebook en verwerkt, zodat een verbinding met de betreffende gebruiker profiel is mogelijk en Facebook de gegevens voor reclamedoeleinden, volgens de Facebook- Gegevens Use Policy (https://www.facebook.com/about/privacy/) kan gebruiken. Dit maakt Facebook om het schakelen van advertenties mogelijk te maken op de pagina's van Facebook en buiten Facebook. Dit gebruik van de gegevens kan niet worden beïnvloed door ons als operator site. In het privacybeleid van Facebook voor meer tips over het beschermen van uw privacy https://www.facebook.com/about/privacy/. U kunt ook gebruik maken van de remarketing functie "Custom Audiences" onder https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen deactiveren. Je moet zijn ingelogd bij Facebook. Als je niet kan hebben een Facebook-account disable-gebruik gebaseerde reclame van Facebook op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/. Sie können die Erfassung durch das Besucheraktions-Pixel von Facebook verhindern, door te klikken op de volgende knop. Er is een opt-out-cookie set, die voorkomt dat de toekomst verzamelen van uw informatie door deze website te bezoeken.

c. Xing
De verantwoordelijke voor de verwerking is geïntegreerd op deze website componenten door Xing. Xing is een internet-based social network, waarmee Konnektierung van de gebruikers met bestaande zakelijke contacten en worden ook nieuwe zakelijke contacten. Individuele gebruikers kunnen een persoonlijk profiel op Xing creëren. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld creëren bedrijfsprofielen of vacatures plaatsen op Xing. Werkmaatschappij van Xing is het XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Duitsland. Met elke bel een van de pagina's van deze website, die wordt bediend door de regelaar en waarop een component Xing (Xing-Plug-In) werd geïntegreerd, Internet browser wordt automatisch gestart op het IT-systeem van de bij de desbetreffende component Xing persoon, downloaden een weergave van de overeenkomstige component Xing Xing. Verdere informatie over het Xing plug-ins onder https://dev.xing.com/plugins worden teruggehaald. Als onderdeel van dit industrieel proces Xing wordt geïnformeerd over, Welke concrete basis wordt bezocht onze website door de betrokkene. Als de persoon is ingelogd op hetzelfde moment op Xing, erkent Xing met elk gesprek onze website door de betrokkene en gedurende de looptijd van elk verblijf op onze website, welke concrete onderkant van onze website de getroffen persoon bezoeken. Deze informatie wordt verzameld door de Xing Xing component en toegewezen door de respectieve Xing rekening van de betrokkene. de persoon die beschikt over een geïntegreerd op onze website Xing knoppen, Bijvoorbeeld, de knop "Delen", Xing kent deze informatie naar de persoonlijke Xing rekening van de betrokkene en slaat deze persoonsgegevens. Xing Xing krijgt op de component altijd informatie, dat de persoon die bezocht onze website, als de persoon is ingelogd op het moment van de oproep zijn op hetzelfde moment op Xing online beschikbaar; Dit gebeurt ongeacht welke, of de persoon klikt op de Xing component of niet. Als een dergelijke overdracht van deze informatie aan Xing van de betrokkene niet willen, Dit kan de transmissie verhinderen kenmerk, dat ze inloggen voordat u onze website bezoekt vanuit hun Xing rekening. Het privacybeleid gepubliceerd door Xing, https://www.xing.com/privacy zijn beschikbaar, geven informatie over de enquête, Verwerking en het gebruik van persoonsgegevens door Xing. Verder heeft volgens Xing https://www.xing.com/app/share?op = data_protection Privacy Policy gepubliceerd voor de XING Share Button.

d. YouTube
De verantwoordelijke voor de verwerking is geïntegreerd op deze website componenten YouTube. YouTube is een video sharing website, die video-uitgevers de gratis set van videoclips en andere gebruikers die ook gratis bekijken, Geef je mening en commentaar dit toestaat. YouTube maakt publicatie van alle soorten video's, dat is de reden waarom zowel de complete film- en tv-shows, maar ook muziekvideo's, Trailer of bereid door gebruikers zelf video via het internet portal beschikbaar.

Exploitant van YouTube is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Verenigde Staten van Amerika. Die YouTube, LLC is een dochteronderneming van Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Berg uitzicht, CA 94043-1351, Verenigde Staten van Amerika.

Met elke bel een van de pagina's van deze website, die wordt bediend door de regelaar en waarop een component YouTube (Youtube video) werd geïntegreerd, Internet browser wordt automatisch gestart op het IT-systeem van de bij de desbetreffende component YouTube persoon, het downloaden van een presentatie van de YouTube-component van YouTube. Voor meer informatie over YouTube kan onder https://www.youtube.com/yt/about/de/ worden teruggehaald. Als onderdeel van dit industrieel proces YouTube en Google krijgen kennis van, Welke concrete basis wordt bezocht onze website door de betrokkene.

Als de persoon is ingelogd op hetzelfde moment op YouTube, YouTube herkent door te bellen naar een bodem, met een YouTube-video, welke concrete onderkant van onze website de getroffen persoon bezoeken. Deze informatie wordt verzameld door YouTube en Google, en toegewezen aan de desbetreffende YouTube-account van de betrokkene.

YouTube en Google krijgen via de YouTube-component altijd informatie, dat de persoon die bezocht onze website, als de persoon is ingelogd op het moment van de oproep zijn op hetzelfde moment op YouTube online beschikbaar; Dit gebeurt ongeacht welke, of de persoon klikt op een YouTube-video of niet. Als een dergelijke overdracht van deze informatie naar YouTube en Google door de betrokkene niet willen, Dit kan de transmissie verhinderen kenmerk, dat ze inloggen voordat u onze website bezoekt van haar YouTube-account.

Het privacybeleid gepubliceerd door YouTube, in het kader van https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ zijn beschikbaar, geven informatie over de enquête, Verwerking en het gebruik van persoonsgegevens door YouTube en Google.

e. WordPress Stats
Deze website maakt gebruik van de WordPress Stats tool om statistisch bezoeker verzoeken te evalueren. Provider is de automatische Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110-4929, USA Wordpress Stats maakt gebruik van cookies, die worden opgeslagen op uw computer en laat een analyse van het gebruik van de website. De door het cookie gegenereerde over het gebruik van onze website wordt opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Uw IP adres wordt anoniem gemaakt na de verwerking en vóór opslag. "WordPress Stats" cookies blijven op uw apparaat, totdat je verwijderen. De opslag van de "WordPress Stats" cookies op basis van artikel. 6 Buikspieren. 1 lit. f DSGVO. De website operator een rechtmatig belang heeft in de anonieme analyse van het gedrag van gebruikers, om zowel de website en haar reclame te optimaliseren. U kunt uw browser zo instellen dat, dat u wordt geïnformeerd over het gebruik van cookies en cookies toe te staan ​​alleen in individuele gevallen, in staat stellen de aanvaarding van cookies voor bepaalde functies of uitsluiten van het algemeen en het automatisch verwijderen van cookies wanneer u de browser sluit. Bij het uitschakelen van cookies de functionaliteit van onze website kan worden beperkt. U kunt bezwaar maken van uw gegevens voor de toekomst van het verzamelen en gebruiken, door het instellen door te klikken op deze link een opt-out cookie op uw browser: https://www.quantcast.com/opt-out/ Als u de cookies te verwijderen van uw computer, U moet de opt-out-cookie opnieuw in te stellen.

f. Google Vertalen
nutz Deze website maakt gebruik van Google Vertalen naar de afzonderlijke pagina's van deze website in verschillende internationale talen machine te vertalen. Voor meer informatie over privacy bij Google Translate onder aub: https://policies.google.com/privacy?hl=de

g. LinkedIn

De verantwoordelijke voor de verwerking is geïntegreerd op deze website componenten van LinkedIn Corporation. LinkedIn is een internet-based social network, waarmee Konnektierung van de gebruikers met bestaande zakelijke contacten en worden ook nieuwe zakelijke contacten. over 400 Miljoen geregistreerde mensen gebruiken LinkedIn in meer dan 200 Landen. Zo is op dit moment LinkedIn de grootste platform voor zakelijke contacten en een van de meest bezochte websites in de wereld.

Exploitant van LinkedIn is de LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten van Amerika. Voor problemen gegevensbescherming buiten de Verenigde Staten LinkedIn Ierland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland, verantwoordelijk.

In elke polling onze website, met een component LinkedIn (LinkedIn-Plug-In) is uitgerust, dit veroorzaakt component, die de browser gebruikt door de persoon downloadt een overeenkomstige voorstelling van de component door LinkedIn. Voor meer informatie over LinkedIn plug-ins onder https://developer.linkedin.com/plugins worden teruggehaald. Als onderdeel van dit industrieel proces LinkedIn zich bewust wordt over, Welke concrete basis wordt bezocht onze website door de betrokkene.

Als de persoon is ingelogd op hetzelfde LinkedIn, erkent LinkedIn met elkaar bellen met onze website door de betrokkene en gedurende de looptijd van elk verblijf op onze website, welke concrete onderkant van onze website de getroffen persoon bezoeken. Deze informatie wordt verzameld door LinkedIn component en door de desbetreffende LinkedIn LinkedIn-account van de betrokkene toegewezen. de persoon die beschikt over een geïntegreerd op onze website LinkedIn knop, LinkedIn kent deze informatie naar de persoonlijke LinkedIn-account van de betrokkene en slaat deze persoonsgegevens.

LinkedIn krijgt op LinkedIn component altijd informatie, dat de persoon die bezocht onze website, als de persoon is ingelogd op het moment van de oproep op dezelfde LinkedIn online beschikbaar; Dit gebeurt ongeacht welke, of de persoon klikt op de LinkedIn-component of niet. Indien een dergelijke mededeling van die informatie aan LinkedIn van de betrokkene niet willen, Dit kan de transmissie verhinderen kenmerk, ze zich afmeldt voor een oproep naar onze website vanuit uw LinkedIn-account.

LinkedIn biedt onder https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls de mogelijkheid, E-mailberichten, uitschrijven sms-berichten, advertenties, advertenties te beheren en instellingen. LinkedIn maakt ook gebruik van partner als Quantcast, Google Analytics, BlueKai, Dubbelklik, Nielsen, Comscore, Eloqua en Lotame, die kunnen cookies plaatsen. Dergelijke cookies kunnen onder https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy worden afgewezen. De toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming door LinkedIn zijn https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy terug te vinden. De Cookie Beleid LinkedIn is https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy beschikbaar. Het doel en de reikwijdte van het verzamelen van gegevens en de verdere verwerking en het gebruik van gegevens door de aanbieders evenals uw rechten en manieren om uw privacy te beschermen, raadpleegt u het privacybeleid van providers:

Privacybeleid Google: https://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html Privacybeleid Google Translate: https://policies.google.com/privacy?hl=de Privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/policy.php Privacy Policy WordPress: https://automattic.com/privacy Privacybeleid van Xing.: https://www.xing.com/privacy Privacy Policy YouTube: https://www.youtube.com/t/terms Privacy Policy van Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv

9. Verzamelen en opslaan van gebruiksgegevens

stijgen tot onze data website en op te slaan zodanig te optimaliseren. B. Datum en tijdstip van de pagina-aanvraag, de zijkant, van waaruit u hebt onze site geraadpleegd, en dergelijke. Deze wordt anoniem gedaan, persoonlijk de gebruiker te identificeren zonder de bijwerkingen. Desgewenst worden gebruikersprofielen gemaakt met behulp van een pseudoniem. Ook hier is er geen verband tussen de staande achter het pseudoniem personen met de verzamelde gebruiksgegevens. Het verzamelen en opslaan van gebruiksgegevens, we maken ook gebruik van cookies. Deze gegevens worden verzameld voor statistische doeleinden, op onze website om verder te optimaliseren en om onze Internet biedt nog aantrekkelijker. Het verzamelen en opslaan vindt plaats in een anonieme of pseudo-anonieme vorm en is geen indicatie voor u om als natuurlijke persoon. Als de gebruiker niet wenst, zal worden beoordeeld op haar bezoeken op onze website of in het gebruik van het account gebruikersgegevens, hij kan opt-out van de gebruikersgegevens.

10. Bestaan ​​uit een geautomatiseerde besluitvorming
Als maatschappelijk verantwoordelijke onderneming we doen zonder een automatische beslissing of een profilering.

11. informatie Online- Geschillenbeslechting / consument arbitrage
De EU-platform voor buitengerechtelijke online geschillenbeslechting: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Dit platform fungeert als een centraal punt voor de out-of-beslechting van geschillen die voortvloeien uit online aankoop- of dienstverleningscontracten, waarop een consument is betrokken. De aanbieder is niet bereid noch inzetten voor een consument arbitrageprocedures overeenkomstig de VSBG deelnemen.

12.Fonts externe dienst

Onze website maakt gebruik van fonts externe dienst. We proberen ze lokaal op te slaan op onze eigen servers om onze beste eer en geweten,
Toch moeten we ook zugreigen naar andere Websites om deze geschriften gebruiken. Als u het niet eens bent, dat deze stap uw gegevens kunnen ook van toepassing op servers van derden,
vragen wij u om deze site te verlaten. Neem dan contact met ons op voor informatie op aanvraag, wat servers we passeren! Stuur ons een e-mail naar: datenschutz@jobagentur-europa.eu

13. amendementen
Privacy beleid en het hanteren van privacy beleid kan voortdurend veranderen. Het is daarom wenselijk en noodzakelijk, om informatie te verkrijgen op een permanente veranderingen in de wet en de praktijk van ons. Wij behouden ons het recht voor om, passen dit privacybeleid te allen tijde in overeenstemming met. Wij vragen dan ook, opnieuw in te voeren en om dit privacybeleid te zien elke keer dat u de website bezoekt, of het is veranderd in de tussentijd. Dit wordt aangegeven door de opgegeven einddatum gemakkelijk.

Stand: März 2019