Bewerbertag im Kosovo 2022 der Deutschen Fachkräfteagentur

Auch im Jahre 2022 werden wir wieder viele Bewerbertage abhalten und starten mit dem ersten Bewerbertag gleich am Samstag den 29.Januar von 15:00 -16:40 Uhr mit unserem
„Zoom Saturday for Jobs“ für ein „Leben und Arbeiten in Deutschland“.
Informationen und Beratung für Menschen die Interesse haben in Deutschland zu arbeiten, ganz einfach und unkompliziert unter folgender Meeting ID:
Für alle Medizinischen Kräfte:
Samstag 29.01.2022 für alle Medizinische Kräfte von 15:00 – 15:40 Uhr
ZOOM Meeting ID: 961 3037 0955
Kenncode: 3WjXMb
Für alle anderen Berufe:
Samstag 29.01.2022 für alle anderen Beruf von 16:00 – 16:40 Uhr
ZOOM Meeting ID: 946 6220 4440
Kenncode: Pz9iyz
Ihr Fragen beantwortet:
Frau Arieta Nezaj (Personal- und Sozialberaterin) wird Sie in Ihre der Heimatsprache informieren.
Herr Rudolf Sagner von der Deutschen Fachkräfteagentur wird Ihre Fragen für einem „Leben und Arbeiten in Deutschland“ beantworten.
Sollten Sie jedoch am Bewerbertag keine Zeit haben, können Sie uns per WhatsApp
Herr Rudolf Sagner 00491787646509 oder Frau Arieta Nezaj 00491749380317 Ihr Anliegen mitteilen.
Probieren Sie es doch einfach mal aus.
Wir freuen uns auf Sie.
E-Mail: [E-Mail-Adresse verborgen]
WhatsApp: 00491787646509

Dita e Aplikimeve në Kosovë 2022 e Agjencisë Gjermane për punësim të kualifikuar
Në vitin 2022 ne do të mbajmë përsëri shumë ditë të aplikimeve dhe do të fillojmë me ditën e parë të aplikimit të shtunën, më 29 janar nga ora 15:00 deri në 16:40. „Zoom e shtuna për punësim“ për një „jetë dhe punë në Gjermani“.
Informacione dhe këshilla për personat që janë të interesuar të punojnë në Gjermani, shumë thjeshtë dhe në mënyrë të pakomplikuar në vijim Meeting ID:
Për të gjitha fuqitë punëtore mjekësore:
E shtunë, më 29.01.2022 për të gjitha fuqitë punëre mjekësore nga ora 15:00 – 15:40
ZOOM Meeting ID: 961 3037 0955
Pasword: 3WjXMb
Për të gjitha profesionet tjera:
E shtunë, më 29.01.2022 për të gjitha profesionet tjera nga ora 16:00 – 16:40
ZOOM Meeting ID: 946 6220 4440
Pasword: Pz9iyz
Pyetjet tuaja iu përgjigjen:
Znj. Arieta Nezaj (Këshilltare personale dhe sociale) do të iu informoj në gjuhën amtare/shqipe.
Z. Rudolf Sagner nga Agjencioni Gjerman për punësim të kualifikuar do t’u përgjigjet pyetjeve tuaja në lidhje me „jetën dhe punën në Gjermani“.
Megjithatë, nëse nuk keni kohë në ditën e aplikimit, mundeni ju neve të na kontaktoni në çdo kohë përmes WhatsApp Z. Rudolf Sagner +491787646509 ose Znj. Arieta Nezaj +491749380317
Thjesht provojeni aplikimin tuaj.
Ne i gëzohemi aplikimit tuaj.
E-Maili: [E-Mail-Adresse verborgen]
WhatsApp: +491787646509