për Shkollat

Gjuhët janë qasja çelësi në Evropë

• Gjuhë të ndërgjegjen tonë
• Gjuhë të prodhojë rezonancë,
• Gjuha transportohen qëndrimin tonë
• Gjuhë të lidh kulturat
• Gjuhë të lejojë integrimin
• Nëpërmjet aftësive gjuhësore është një punësimi
e mundur vetëm në një vend tjetër.

Të jetë shkolla e bëjnë njerëzit në gjuhë të ndryshme. Ky kërkim gjithashtu gjithnjë e më shumë një punë në Evropë.
Kualifikohen me ne, për një koncept të financimit, Njerëzit që kërkojnë punë në Europë.

Ne shohim përpara për kërkesën tuaj dhe të bashkëpunimit