на 19

Herr Rudolf A. Sagner
основачот & сопственикот
rudolf.sagner@jobagentur-europa.eu

на 72
Г-дин Максимилијан Круг
Лична диспечер Германија,
Службеното лице за заштита на податоци,
ИТ управување со
maximilian.krug@jobagentur-europa.eu

на 43
Г-ѓа Силвија Hofses
Магистратура,
Линија за управување со меѓународни кандидати
Раководител советување признавање
zentrale@jobagentur-europa.de

на 33
Г-ѓа Edeltraud Sagner
генерички. за управување со